Uselt jobbskatteavdrag – Sverige får allt lägre skatter och glesare socialt skyddsnät…

13 april, 2011 § Lämna en kommentar

[Uppdaterad på kvällen och 14 april, se slutet].

Robert Sundberg skriver i ledaren ”Usla jobbskatteavdraget 5”:

”Med dessa förslag genomför alliansen det den utlovade i valet. Sverige får allt lägre skatter och glesare socialt skyddsnät.

[Tillägg 14 april: se Det progressiva USA om budgetunderskott och att sänka skatterna för de rikaste eller inte].

Kanske är det en ny svensk modell. Det är en annan film än den första och likt nästan alla uppföljare är den sämre, ja ofta usel.”

Och jag tror att vi kommer att förlora på detta, även samhällsekonomiskt. Ja, och det var det där med förakt för svaghet, egoism och kortsiktighet…

”Bojkotta och slå ner Koch-industrierna” i Wisconsin, USA, skriver apropå ”Skrev Koch-industrierna budgetuppgörelsen?”:

“Since the budget is completely evil and reads like billionaire oil man’s wish list my guess is yes. …..Connie Reich”

En kommentator skriver:

”The rich will be better off and the rest of America is getting f****d.”

De rika kommer att kommer att få det ännu bättre ställt och resten av Amerika får det för djävligt!”

I artikeln kan man läsa:

“Did Koch Industries write the budget deal? Or is it just a coincidence that so many of the the things Republicans demanded — and got — just happen to line up with the financial interests of the billionaires who fund the Tea Party and much of the ‘conservative movement?’ Cutting money for the EPA, alternative energy efficiency, high-speed rail, efforts to fight climate change — even prohibiting NOAA from creating a Climate Service … it reads like an oil tycoon’s wish list.


Skrev Kockbröderna (oljemagnater i Wisconsin som stöttade guvernör Scott Walkers valkampanj, vilken gjorde att han och republikanerna är i majoritet i Wisconsin sen i höstas) budgetuppgörelsen? Eller är det bara en tillfällighet att så mycket av det republikanerna krävde – och fick – råkade formera sig efter de finansiella intressena hos miljardärerna som finansierar teaparty-rörelsen  och stora delar av den ‘konservativa rörelsen’? Att dra ner på pengar för EPA (amerikansk motsvarighet till Naturvårdsverket), alternativ energi, höghastighetståg, ansträngningar att bekämpa klimatförändringar – till och med att förhindra NOAA från att skapa klimatservice… kan läsas som en oljemagnats önskelista.

Before you read this, remember that they just finishing pushing through another huge tax cut for the rich. Always remember that tax cut deal any time you hear about ‘deficits’ — which were caused by tax cuts for the rich and increases in military spending. And before reading about the cuts below you should know that this budget ‘cut’ deal increased the military budget by another $5 billion.

Innan du läser detta, kom ihåg att de precis håller på att avsluta genomdrivandet av ännu en enorm skattesänkning för de rika. Glöm aldrig skatteuppgörelsen varje gång du hör om ‘underskott’ – vilken orsakades av skattesänkningar för de rika och ökningar av militära utgifter. Innan du läser om skattesänkningarna nedan  bör du veta att denna budgetöverenskommelse om skattesänkningar ökade militärbudgeten med ytterligare 5  miljarder dollar (knappt 35 miljarder kronor).

Ja, de enda som i längden tjänar på alla dessa skattesänkningar överallt där de sker är de redan rika. Och även medelklassen drabbas. Vi kommer säkert inte att bli något undantag här i Sverige med den politik som förs. Många av dessa rika, vare sig de rika i USA eller i Sverige eller någon annan del av världen, vill nog dessutom inte ha konkurrens vare sig här eller där, hur mycket de nu än hyllar den. De vill inte frottera sig med kreti och pleti?

Tillägg på eftermiddagen: se Ett hjärta RÖTT i ”Politik handlar om människosyn” med en massa intressanta, bra länkar.

Tillägg på kvällen: tack Martin Moberg för videotipset.

”Det som till en början var väldigt positivt för honom blir allt eftersom en allt mer prekär sits eftersom allt som varit skattefinansierat nu helt finansieras med egenavgifter. Stressen ökar och familjelyckan slås i spillror medan ekonomin allt mer närmar sig ett oundvikligt haveri. Då till slut förstår Andersson att det är bäst om vi alla tillsammans efter bärkraft betalar för den generella välfärden och får ta del av den efter behov. Så det är något att ha i tankarna när högern sår egoism och girighet i hopp om att uppnå det där för sagda höger så eftersträvansvärda systemskiftet….”

Och läs slutligen Björn Johnson om socialförsäkringsministern i ”Ulf Kristersson och sanningen.”:

”Frågan är när medierna ska vakna och börja kritiskt granska Ulf Kristerssons påståenden. Hittills har man valt ett neutralt redovisande, ja ett närmast hovsamt förhållningssätt. Man har låtit sig luras av ministerns munläder. Det är ganska bedrövligt, faktiskt.”

Tillägg 14 november:

Se Johan Westerholm i ”Något håller på att gå sönder i Sverige.”

Annonser

Förakt för svaghet – är vi verkligen så egoistiska och kortsiktiga…

12 april, 2011 § Lämna en kommentar

”Det började som en skakning på nedre däck.
Den fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck.
Vi förstod aldrig riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.
Man hade sagt oss att detta var världens modernaste, osänkbara skepp.

Du tog vårt foto av barnen, dina smycken och din hatt.
Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt.
När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in,
såg jag en tår, eller var kanske en droppe vatten på din kind

Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats.
Det var på översta däck, fast det egentligen var första klass.
Vi var ganska många, men alla tog det ganska lugnt.
Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt.

Vi träffade en man, som vi hälsat på förut.
Han presenterade oss för sin dotter och sin fru.
När vi kom upp på däck sa Kapten, att livbåten inte gick att få i sjön.
det var visst kedjorna till någon hissanordning, som någon hade glömt.

Vi gick till baren och fick ett glas gratis champagne.
Och vi skålade för imperiet och för varann.
Nu börja’ skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor.
Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord.

Sen lämna’ råttorna skeppet för att söka sig mot land.
Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand.
Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt.
Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till.

Sen spela’ fartygsorkestern ‘Närmare Gud till Dig’-
Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för vår tid.
Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.
Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!”

Läs Göran Greider i ”Föraktet för svaghet genomsyrar politiken” och i ”Juholt skapar sin agenda.”

Ilse-Marie på bloggen Ett hjärta RÖTT skriver i bloggpostningen ”Så duperas massorna!”:

” Av ’reformutrymmet’ på 25 miljarder går allt utom 0,1 miljarder till skattesänkningar.

Visst vore det komiskt, om det inte fanns så oerhört mycket annat att prioritera och satsa pengarna på!/…/

… är vi verkligen så egoistiska och kortsiktiga?

Eller är det bara så att propagandaminister Schlingmann vet hur man duperar massorna? I går var det sjukförsäkringen, i dag jobbskatteavdraget. Vi sväljer och jublar…

…och hoppas på  att det inte är vi som drabbas, nästa gång….

Nej, ”Hungriga vargar jag [inte] bäst?”:

”Det blev inte fler jobb bara för att regeringen gjorde arbetslösa och långtidssjuka fattigare.”

Läs också ”Kejsarens nya ekonomi”:

”Lovsången till Anders Borgs ekonomiska politik saknar verklighetsgrund.

Anders Borg har framstått – och framställt sig själv – som en hejare till ekonomisk politiker.”

Och svenskt näringsliv går på i ullstrumporna, se debattartikeln ”Vitsen med vinsten.”

Hungriga vargar jagar inte bäst. De som påstår detta skulle själv få prova på att kämpa ett helt yrkesliv som småföretagare och knappt få ekonomin att gå runt. Att år efter år efter år precis ha näsan ovanför vattenytan. Men de där som slår sig för bröstet och ser ned på dem långt under dem i samhället tror att hur man har det handlar om vad man förtjänat. Det kanske inte är så enkelt dock. Och det kan ju de inbilla sig. Jag undrar hur många av de där högre upp där i samhället skulle klara vad andra måste klara?

Och att sjukförsäkring lär nog en person med gott om pengar få även om dennes testvärden inte är de bästa. Den personen har råd att betala en hög premie. Annorlunda är det med den som får räkna slantarna varje månad när det är dags att betala räkningar. Och vars enda nöje är att äta en pizza. En frusen (och kanske fet) pizza (vars deg är gjord på vitt mjöl). En person som inte har råd att köpa olika sorters frukt. Som inte har några excesser.

Jag ser hur det är i USA sedan något år.

Stressforskaren Peter Währborg skriver om socioekonomisk stress i sin bok ”Stress och den nya ohälsan” (Natur&Kultur 2002). Diabetes kan vara (är?) stressrelaterat och ökar i världen. De längst ner i samhället kommer att riskera att hamna i ett moment 22-läge om politiken i Sverige fortsätter som hittills, där vi blir allt mindre solidariska och lojala med varandra.

Se också amerikanskan Elizabeth Warren om medelklassens kommande kollaps.

Amerikaner verkar dock ”Längta efter balans”! Men detta pratar de inte om. De tror alla strävar efter (jag orkar inte försöka översätta texten. Tycker så oerhört illa om den politik som nu förs och mycket av det jag ser i debattprogram i SVT; som nu senast programledarna i Agenda med och om Håkan Juholt i söndags)…

”… new cars, a big house, stylish clothes, the latest gadgets–and of course, fresh breath. Yet when Americans are asked to describe what they are looking for in life, their aspirations rarely center on material goods.

When people were asked to rate what would make them more satisfied with their lives, the responses were striking: non-material aspirations consistently outranked material ones by huge margins. Only small fractions said they would be significantly more satisfied with life if they had a nicer car, bigger house, or nicer things in their home.

But a majority of Americans would be much more satisfied if they were able to spend more time with family and friends (66 percent rating 8 or higher on a scale of 1 to 10) and if there was less stress in their lives (56 percent rating 8 or higher). Also, nearly half (47 percent) would be much more satisfied if they felt they were doing more to make a difference in their community.

Despite the cost in time and stress, many people say they feel stuck on a treadmill–striving for material goals that seem ever-harder to attain.

‘You have to work harder in order to stay the same as what you were before or get ahead,’ complained a Frederick man.

But others question whether we need to be pushing so hard, or if we are choosing to do so. Much of that feeling of wanting more seems to come from comparing ourselves to others. Another Frederick man said, ‘Don’t let the Joneses get you down. … You know, if the Joneses get a new car, I’ve got to go out and buy one.’ He added wryly, ‘The Joneses are killing me.’
Perhaps surprisingly, then, fully 70 percent of survey respondents said they are satisfied with their personal economic situation. Most focus group participants agree that money and possessions are not the main things lacking in their lives.

‘We have an abundance of most everything,’ said an Indianapolis man. What was heard instead is that people seem to yearn for things money cannot buy: more time, less stress, a sense of balance. Said another Indianapolis man, ‘You find out that the materialistic things aren’t as important as your families.'”

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin yearning for balancereflektioner och speglingar II....