Tim Jackson och Peter Victor om välfärd utan tillväxt, samt Spånt om åldersboomen…

31 maj, 2011 § Lämna en kommentar


Se också denna video med Tim Jackson från fora-TV.

Och Peter Victor i ”Managing without growth” (att klara sig utan tillväxt)

”Peter Victor challenges the priority that rich countries continue to give to economic growth as an over-arching objective of economic policy. The challenge is based on a critical analysis of the literature on environmental and resource limits to growth, on the disconnect between higher incomes and happiness, and on the failure of economic growth to meet other key economic, social and environmental policy objectives.”

Men det är inte bara Roland Spånt som ifrågasätter åldringsboomen… Läs senaste Tvärdrag som handlar om just finansieringen av välfärden – berättelsen om att vi inte har råd.

I USA blir det ”Färre privatläkare…” vilket tros förändra den amerikanska sjukvården i grunden. Och den nyliberala idén att vi måste välja mellan effektivitet och social rättvisa visar sig inte alls ha stöd.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin welfare/prosperity without growthreflektioner och speglingar II....