Juholt eller Waidelich…

8 april, 2011 § Lämna en kommentar

Greiders ledare finns här. Lena Sandlin skriver i ledaren ”Det nya Sosse-laget”:

”DET NYA Sosselaget börjar ta form. Ut med det gamla och in med det nya. Håkan Juholt från Oskarshamn och Carin Jämtin från Stockholm har sedan de valdes till ordförande respektive partisekreterare låtit kvasten vina ordentligt. Det är bra! Efter två förlustval – med vad som måste tolkas som tydliga protester från väljarna – är det dags att pröva andra lösningar och nya spelare på de främsta positionerna.

TOMMY WAIDELICH från Stockholm har utsetts till ekonomisk-politisk talesman vilket överraskade många.

Hans första debatt mot finansminister Borg i tv i veckan kunde ha gått bättre. Det var i och för sig glädjande att han nämnde jobben som den viktigaste frågan och att han nämnde satsningar på infrastruktur, utbildning och klimatomställningar.

Men han begränsar politikens möjligheter genom att envist endast hänvisa till det växande reformutrymmet. Jag blir dessutom bekymrad när han inte klart och tydligt tar avstånd från fler jobbskatteavdrag. Att han vill fortsätta att subventionera hushållsnära tjänster och att han ställer sig positiv till vinster i välfärden rimmar illa med Juholts linjetal på kongressen.

CARINA MOBERG, sjukgymnast i grunden och riksdagsledamot från Stockholm sedan 1994, tar över efter Sven-Erik Österberg som ordförande för riksdagsgruppen. Det är ett bra val!

Moberg har suttit i riksdagen länge, hon är trygg, tuff och kan riksdagsjobbet på sina fem fingrar.”

Annonser

Blev det historiens kortaste vänstervåg?

1 april, 2011 § Lämna en kommentar

Göran Greider skriver bland annat i dagens ledare ”Historiens kortaste vänstervåg”:

”Denne Waidelich är en man som nämner Kjell-Olof Feldt som politiskt föredöme och som utan minsta tvekan hör till den högra sidan i det socialdemokratiska partiet./…/

 I sina första kommentarer talade han exempelvis väl om Rut-avdraget och berättade att hans fru utnyttjar det – en liten freudiansk felsägning som gav prov på det uråldriga genuskontrakt som detta statsbidrag så effektivt håller vid liv./…/

…de ställer upp på den version av modernitet som liberaler och marknadsideologer slagit fast: endast privata tjänster ska tillåtas växa [den offentliga konsumtionen har aldrig varit större än den privata, ens då offentlig sektor var som störst. Jag skulle vilja blogga mer om Daniel Ankarloos bok ‘Välfärdsmyter]./…/

 Varför vågar de inte stå för en modernitet som är deras egen?

På intet sätt skulle ju det utesluta övertygelsen om att en vital marknadssektor är avgörande för samhället. Tvärtom. De rätta offentliga satsningarna höjer ribban i hela samhället, vilket näringslivet också alltid tjänar på./…/

[Det är] sorgligt att denna duo nästan inte lyckas hitta några marginaler alls för att utmana den borgerliga ordningen när det gäller ekonomisk politik.”

Bo Degerman skriver i recension av Ronny Ambjörnssons nyutgåva av självbiografin ”Mitt förnamn är Ronny”:

”Pågår klassresor fortfarande? [se Daniel Lind i ‘Mellan dröm och verklighet]. Antagligen, men man undrar ju i en tid då friskolor och läxhjälp verkar starkt sorterande och då konkurrensen hårdnar trots alla utjämningsförsök [fernissa som inte kommer att hjälpa särdeles mycket] via utbildningspolitiken [det enda som hjälper här är ett samhälle med små klyftor mellan människor, något jag också tror är ett ekonomiskt starkare samhälle].

Den som vill företa en klassresa idag måste lyckas bra i skolan, slå sig på affärer eller söka på de smala områden där hög utbildning och formell komptenes har underordnad betydelse, till exempel inom politiken eller idrotts- och nöjesvärlden – väl att betänka dock att de två sistnämnda områdena snarare skall betraktas som kändisskap med allt vad det innebär av kortvarigt ljus.

Hur går det för den som inte lyckas i skolan, saknar affärssinne och inte ställer upp i Big Brother? Dömda att vara nedklassade och inte ‘lyckas’? Att vara kvar?

Ronny Ambjörnsson hade tur som föddes med läshuvud. Fast det säger han inte.”

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Tommy Waidelichreflektioner och speglingar II....