Mer om skolpolitik i USA: ”skapare av utbildningspolitik har ägnat otillräcklig uppmärksamhet åt liknande erfarenheter inom andra fält och upprepar misstag som andra gjort”…

12 april, 2012 § 3 kommentarer

Om Richard Rothstein här och fler texter av honom.

Och så vidare ur ”The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education” av den amerikanska skolforskaren Diane Ravitch, s. 156:

”Att lotta om vilka elever som ska antas tenderar att rensa bort omotiverade elever från mängden sökande därför att det är mindre sannolikt att de lägger manken till [vet inte vad hon menar riktigt: om man gör en slumpmässig dragning, som i ett lotteri, av de sökande så är chansen stor att man rensar bort dem man inte riktigt vill ha? För de anstränger sig inte?

Och sen kan man fundera: vem vill ha dem? Tänk om deras föräldrar inte heller vill ha dem? Och vad händer med dem? Vilken syn får de på samhället? Eller vilken syn på samhället kan detta förstärka?].

Rektorer vet att det finns ett brett spektrum av förmågor inom varje ras- och etnisk grupp, lika väl som bland låginkomstelever [så chansen är ganska stor att man kan sortera bort de lägst presterande, vilket gör att ens skolas resultat ser fint ut – utan att man förbättrat undervisningen ett enda dugg! Och de minst motiverade tenderar att inte söka, så… Man rensar fint bort de som riskerar dra ner ens testresultat?].

En skola kan [således] omsorgsfullt rensa bort de lägst presterande och ändå skryta med att de flesta av deras elever är afro-amerikaner, latinamerikaner och låginkomstbarn. 

Utbildningsforskare kallar detta skummande eller att skumma grädden/ta det bästa [plocka russinen ur kakan].

Detta är ett väldigt effektivt sätt för skolan att generera höga testpoäng utan hänsyn till kvaliteten i dess program.”

Men vad vill föräldrar ha för sina barn? Egentligen?

Se också ‘The Charter-School Dust-Up: Examining the Evidence on Enrollment and Achievement’ eller ungefär Charterskolbråket : att granska bevis rörande inskrivning och prestation’. Se även Richard Rothstein: ‘Holding Accountability to Account: How Scholarship and Experience in Other Fields Inform Exploration of Performance Incentives in Education’ eller ungefär ‘Göra upp räkningen med ansvarsskyldighet: hur vetenskap och erfarenhet inom andra fält kan ge värdefull information rörande [effekten av] prestationsincitament i utbildning’ (ge indikationer om hur incitament fungerar i andra verksamheter och hur de då också kan komma att fungera inom undervisning och därmed kan man undvika misstag som andra har gjort) i min ganska fria översättning:

”Ansvarsskyldighet och incitamentsplaner för prestationer i utbildning äventyras av förvrängning av mål, spel och dobbel (=fuskande) och korruption. Skapare av utbildningspolitik som utformar sådana planer har ägnat otillräcklig uppmärksamhet åt liknande erfarenheter inom andra fält [vadå, flum?]. 

Detta arbete av Richard Rothstein beskriver institutioner inom sjukvård, jobbträning och välfärdsadministration samt inom privat sektor som använder sig av incitamentsplaner för prestationer och de perversa konsekvenserna av dessa.”

Hade man kunnat spara både tid, pengar och kraft på att undvika att göra samma misstag som andra redan har gjort?

Och är det BARA pengar och karriär som driver oss? Kan det finnas andra motiv som får oss att prestera väl? Men jag tror att under en viss gräns så presterar vi inte bättre (av flera anledningar) och över en viss gräns så börjar vi prestera sämre också. Något forskning har visat.

Ravitch vidare:

”Skolvalsskolor kan förbättra sina testpoäng genom att råda de elever som inte passar in bland de andra tillräckligt väl presterande att flytta till en annan skola eller genom att kugga lågpresterande elever, som då kan besluta sig för att lämna skolan [en form av att mobba bort elever!? Och hela detta program kallas så fint för ‘No Child Left Behind’, dvs att ‘inget barn ska lämnas efter’!]. 

Det är inte bara det att skolvalsskolor ser bättre ut om de utesluter slöfockar, utan den tradionella offentliga skolan ser sämre ut, därför att den genom lag måste ta emot dessa som inte togs emot eller sparkades från skolvalsskolan.”

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Richard Rothsteinreflektioner och speglingar II....