Tim Jackson och Peter Victor om välfärd utan tillväxt, samt Spånt om åldersboomen…

31 maj, 2011 § Lämna en kommentar


Se också denna video med Tim Jackson från fora-TV.

Och Peter Victor i ”Managing without growth” (att klara sig utan tillväxt)

”Peter Victor challenges the priority that rich countries continue to give to economic growth as an over-arching objective of economic policy. The challenge is based on a critical analysis of the literature on environmental and resource limits to growth, on the disconnect between higher incomes and happiness, and on the failure of economic growth to meet other key economic, social and environmental policy objectives.”

Men det är inte bara Roland Spånt som ifrågasätter åldringsboomen… Läs senaste Tvärdrag som handlar om just finansieringen av välfärden – berättelsen om att vi inte har råd.

I USA blir det ”Färre privatläkare…” vilket tros förändra den amerikanska sjukvården i grunden. Och den nyliberala idén att vi måste välja mellan effektivitet och social rättvisa visar sig inte alls ha stöd.

Annonser

Professor Tim Jackson om välstånd utan tillväxt…

26 februari, 2011 § Lämna en kommentar

[Uppdaterad 3 mars, se slutet].

Läs här om videon. Samt se här om honom och hans föresläsning samt också om en skiftesföreläsning med Jackson på Malmö högskola rätt nyligen.

Tillägg 27 februari: och om girighet se Vänsterekonomer i ”Forskare varnar: privat vårdfinansiering kan leda till att du slänger pengarna i sjön”. I postningen kan man läsa:

”Att det krävs skatteutgifter för att höja befolkningens hälsa är kanske egentligen inte så konstigt (även om jag är osäker på om jag sett någon visa det statistiskt förut). Sjukvård är ett klassiskt exempel på en vara och tjänst med hög sannolikhet för moralisk risk (typ: efter att man tecknat en försäkring glömmer man att låsa bilen, eller i det här fallet att använda säkerhetsbälte) och snedvridet urval (typ: de som inte behöver en försäkring vill inte teckna en och de som behöver försäkringen vill, vilket medför att försäkringsbolaget går i konkurs) och dylika problem.

R&H [Bo Rothstein och Sören Holmberg] menar att effekten av skattefinansierad vård även hänger ihop med att tredjepartsfinansiering är vanligare i länder med mer privat vårdfinansiering. Alltså: att varken läkaren eller patienten känner något ansvar kring vad varje ingrepp kostar. Detta är en vanlig kritik för det amerikanska vårdsystemet. Många patienter har dyra privata sjukvårdsförsäkringar, som de vill ha ut så mycket som möjligt av. Läkarna får mer betalt om det utförs någon form av behandling. Och dessutom vill läkarna inte bli stämda för underbehandling. Om det kommer in patient med huvudvärk har alltså många läkare större incitament att skriva ut en magnetröntgen än att rekommendera en Ipren, oavsett vad läkaren egentligen tror om patientens tillstånd.”

Se också den lilla notisen i Aftonbladet ”Privatläkare synas för miljardfusk: kan ha tagit 500 kronor för mycket betalt vid varje besök” om privatläkare som tar betalt för normalbesök som egentligen är enkelbesök. Det förra ger 735 kronor och det senare 235 kronor. En skillnad på 500 kronor per besök alltså. Dvs. mer än två gånger så mycket som de har rätt att ta ut. Vad kostar kontrollapparaten för att komma tillrätta med dylikt?

Tillägg 3 mars: Tim Jacksons kommentar om Tobinskatten inför omröstning i EU-parlamentet:

”Unrestrained financial expansion was an undeniable contributory factor in the near collapse of the financial system less than three years ago. And it’s driving unsustainable expansion of the material economy. A Tobin tax would promote both ecological and financial sustainability. And Europe is well-positioned to take a global lead.”

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin prosperityreflektioner och speglingar II....