Om småbarnskulturen: När en hel kultur befordrar att leva och älska i fel del av hjärnan, kan vi knappast undkomma småbarnsdialoger som ‘Min!’ och ‘Nej!’ eller ignorera politiker som låter som halsstarriga småbarn överstimulerade av 24-timmars nyhetscykler. Inte heller kan vi undkomma ständiga maktkamper, överreaktioner (temper tantrums) och harmset tjurande, vilka får oss att svara med maktlös frustration eller, än värre, med samma mynt …

7 oktober, 2019 § 1 kommentar

Nu senast ett utslag av det nedan angående klimatmanifestation i Umeå.

Steve Stosny om ”Småbarnskulturen” s 79-80 i boken ”Soar Above,” den verklighet dagens barn och unga växt upp i:

”Småbarnskulturen lirkade sig in i vårt medvetande genom innovationens bakdörr:

  • Mångfaldigandet av media genom ytterligare sändarnät, kabel-TV och flerfaldiga skådeplatser 
  • Internet
  • Reality-TV

De var de huvudsakliga gödningsmedlen för småbarnskulturen. Men den huvudsakliga näringen kom senare, från konstant mobil anknytning till Internet och relaterad media, inklusive social media.”

Ja, en väldig massa skräp och inte bara det, som väldigt många av oss har svårt att hantera.

”Inte konstigt att vi under stress har en tendens att vara/reagera som småbarn i supermarketen [få utbrott som småbarn bildligt och bokstavligt]. 

Småbarnshjärnekulturen

Fastän de flesta självförgörande/kontraproduktiva vanorna initialt formades i småbarnsåldern, skulle de troligen göra liten skada om de inte vore så kraftfullt förstärkta genom de allt präglande kulturella influenserna.”

Med praktexemplet Donald Trump idag och en massa skit på nätet, som inte bidrar till konstruktivt lösande av det de häcklar. Med rättigheter kommer ansvar. 

När en hel kultur befordrar att leva och älska i fel del av hjärnan, kan vi knappast undkomma småbarnsdialoger som ‘Min!’ och ‘Nej!’ eller ignorera politiker som låter som halsstarriga småbarn överstimulerade av 24-timmars nyhetscykler.”

Nej, tyvärr väldigt svårt.

”Inte heller kan vi undkomma ständiga maktkamper, överreaktioner (temper tantrums) och harmset tjurande, vilka får oss att svara med maktlös frustration eller, än värre, med samma mynt.

Många faktorer bidrar till småbarnskulturen. Nedan är några av de huvudsakliga:

  • Berättigande (evigt utbredd uppfattning om ‘rättigheter’ och krav [utan att balanseras med ansvar och skyldigheter] 
  • Självupptagenhet (oförmåga att se perspektiv som går bortom personlig erfarenhet [inte lätt, men behöver man förstå allt in i detalj?]
  • Klyvning (bra eller dålig, ängel eller djävul, allt eller inget)
  • Intolerans för oenighet och osäkerhet [men livet är inte rätlinjigt säkert?]
  • Att använda makt som substitut för värde (att reagera mot förminskat självvärde med att utöva makt [Stosny menar att för att motverka detta behöver vi återerövra vilka våra personliga grundvärden/grundvärderingar är och på det sättet kan vi hantera nedvärdering bättre. Inte lätt i dagens kultur; i samhället, på nätet osv, sorgligt nog. Man kan känna frustration och uppgivenhet för mindre).” 

 

Annonser

Generation JAG – anledningen till att dagens ungdom är mer självsäker, självhävdande, leende, anser sig berättigad – och olyckligare än nånsin tidigare …

31 december, 2015 § 5 kommentarer

130853-130471
Ja,  sluta gör den högljudda människan till vår tids ideal. Journalisten Patricia Franzén länkade denna bloggpostning i artikeln ”Varför måste barn ta plats?”

Linus Jonkman skriver:

”Med introversion kommer en lägre tolerans för dopamin. Översatt till vardagen kan det uttryckas som att: du behöver väldigt lite för att känna att tillvaron är rik nog – du blir inte uttråkad. Introverta barn behöver inte dränkas i sorlet av röster för att känna sig levande. De behöver inte klasar av vänner som skryter om hur många mjölktänder de tappat. En vän räcker långt (gärna en basset eller något annat som förstår värdet av tystnad).”

Dvs de är nöjda med ”litet”!

”De tysta barnen försvinner ofta i sin bubbla. De stirrar med glasartad blick genom halva middagen. I deras vardag är trasiga strykbrädor strandade rymdskepp och ett rostigt boule-klot är en meteorit från planeten NepTinnitus.

Så varför lever vi i en tid som insisterar på att dessa barn skall ta plats?
Varför måste alla bli Mick Jagger?

Varför inte bara låta de tysta barnen vara Keith Richards? (minus drogerna förstås) /…/

Vissa tycks ha utvecklat en svältfödd hungern efter uppmärksamhet. De deltar inte för attinteragera utan för att dominera. När flera samlas på samma yta blir rummet en kakafoni av självcentrerad energi./…/

En gång i tiden var det ett skällsord att vara en sådan som tar plats. Idag har det blivit en hedersmedalj/…/

Kulturella långtidsstudier visar en trend sedan 50-talet av stegrande utåtriktat beteende. Den högljudda personen har blivit vårt tids ideal. Även störningen narcissism har blivit allt vanligare./…/

Den amerikanska psykologen Jean Twenge* går så långt som till att påstå att den intensivt extraverta nutidsnormen fostrat en armé av små narcissister.”

”About The Narcissism Epidemic:

Narcissism—an inflated view of the self [uppblåst syn på självet] —permeates our culture [breder ut sig/genomsyrar vår kultur]. Not only are more people narcissistic, but the culture has tilted [lutar sig] toward a narcissistic focus on appearance [fokus på det yttre], money, and fame (reality TV is a spectacular example).”

I artikeln ”How Dare You Say Narcissism Is Increasing? All of the evidence that’s fit to print” eller ”Hur vågar du säga att narcissism ökar? [här finns] alla de bevis som är lämpliga att tryckas” kan man läsa (med åtföljande hänvisningar):

”2. Traits related to narcissism have also increased, such as extrinsic values [yttre värderingar], unrealistic expectations [orealistiska förväntningar; risk att man blir besviken], materialism, low empathy, agentic (but not communal) self-views, self-esteem, self-focus, choosing more unique names for children, less concern for others, less interest in helping the environment, and low empathy.

Studies consistently show increases in these traits, except the data on self-esteem are mixed. Self-esteem increases in elementary school, middle school, and college students, but is unchanged among high school students in 2 out of 3 studies.

Many of the studies below use data from Monitoring the Future, the same database of high school students that critics claimed showed no meaningful generational differences.

Gentile, B., Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth cohort differences in self-esteem, 1988-2008: A cross-temporal meta-analysis. Review of General Psychology, 14,261-268.(link is external)

Konrath, S. H., O’Brien, E. H., & Hsing, C. (2011). Changes in dispositional empathy in American college students over time: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 15, 180-198.(link is external)

Lindfors, P., Solantaus, T., & Rimpela, A. (2012). Fears for the future among Finnish adolescents in 1983-2007: From global concerns to ill health and loneliness. Journal of Adolescence.(link is external)

Park, H., Twenge, J. M., & Greenfield, P. M. (in press). The Great Recession: Implications for adolescent values and behavior. Social Psychological and Personality Science.(link is external) (uses MtF)

Reynolds, J., Stewart, M., Sischo, L., & MacDonald. R. (2006). Have adolescents become too ambitious? High school seniors’ educational and occupational plans, 1976 to 2000.Social Problems, 53, 186-206.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J. M., & Kasser, T. (2013). Generational changes in materialism and work centrality, 1976-2007: Associations with temporal changes in societal insecurity and materialistic role-modeling. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 883-897.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth cohort differences in the Monitoring the Future dataset and elsewhere: Further evidence for Generation Me. Perspectives on Psychological Science, 5, 81-88.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. R., & Lance, C. E. (2010). Generational differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. Journal of Management, 36, 1117-1142.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J. M., Abebe, E. M., & Campbell, W. K. (2010). Fitting in or standing out: Trends in American parents’ choices for children’s names, 1880-2007. Social Psychological and Personality Science, 1, 19-25.(link is external)

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2001). Age and birth cohort differences in self-esteem: A cross-temporal meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 5, 321-344.(link is external)

Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2008). Increases in positive self-views among high school students: Birth cohort changes in anticipated performance, self-satisfaction, self-liking, and self-competence. Psychological Science, 19, 1082-1086.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J.M., Campbell, W. K., & Freeman, E. C. (2012). Generational differences in young adults’ life goals, concern for others, and civic orientation, 1966-2009. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 1045-1062.(link is external) (uses MtF)

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Gentile, B. (2012). Generational increases in agentic self- evaluations among American college students, 1966-2009. Self and Identity, 11, 409-427.

En kommentator till Patricia Franzéns artikel skriver:

”Jag har i hela mitt liv fått höra att jag tar FÖR STOR plats! Syns och hörs FÖR MYCKET. Är dominant …. ‘Färgstark’ – när man vill säga ‘konstig’, utan att behöva står för det! Och så detta eviga: – Du måste lära dig att vänta in andra! Och så de omvända recensionerna av de ‘blyga’ och ‘avvaktande’. Jag kallar fenomenet för ‘Klassrumsfascism’. Det livliga barnet skall till varje pris hållas nere. Det tysta barnet till varje pris dras fram i ett rampljus detta barn inte vill stå i! Båda barnen lär sig att de är ‘fel’* ….. I stället för att KANALISERA de olika personlighetstyperna så att de fungerar för barnet själv och – givetvis – omgivningen (om de nu inte gör det – dvs barnet är av olika anledningar utstött eller beter sig destruktivt) skall de KONTROLLERAS…. Väldigt otäckt. Och osynligt ….. Jag är äldre än du…. Men jag menar nog att vår tids sk ‘individualisering’ (det du upplever som att alla ska ‘ta plats’) inte har lett till större individuell frihet, utan snarare till fler oskrivna regler för hur man ska bete sig och interagera med andra. Rädslan för att vara och göra ‘fel’ har blivit större. Det är lägre i tak. Intoleransen har ökat.
(*Motsvarande händer ju även barn som är ‘för magra’ eller ‘för tjocka’)”

Ja, har vi verkligen blivit fria, fått frihet, respekteras individuella drag? Och ja, vi får inte trycka ner de barn som tar plats – heller…

Återigen assertiveness/självhävdande borde vara att hävda sig själv och samtidigt visa respekt mot motparten. Vi borde sträva för, kräva ömsesidig respekt. Att också se och lyssna på den andra, samtidigt som man med all rätt kräver detsamma för sig själv.

Är ”Introverta ideal är på väg tillbaka”? 🙂

Se ”Generation Me – Why Today’s Youth Are More Confident, Assertive, Smiling, Entitled – and More Miserable Than Evere Before” eller ”Generation Jag – anledningen till att dagens ungdom är mer självsäker, självhävdande, leende, anser sig berättigad – och olyckligare än nånsin tidigare.”

Ja, det är inget negativt i sig att vi anser oss ha rätt till saker, men det bör inkludera att andra har rätt till saker – också… Vi har rättigheter och vi har skyldigheter. Inte bara det ena eller det andra.

Hur uppfostrar vi våra barn?

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin living in the age of entitlementreflektioner och speglingar II....