”En skola (vård omsorg) vars uppgift är att gå med vinst har missuppfattat varför den drivs”. Mer om högervridning i politik, samhälle och värld – elit och pengar styr, från höger till vänster…

10 november, 2012 § 25 kommentarer

Och samma tendenser ser vi här! Och de lär inte bli mindre av ökade klyftor och än mer nedmonterad social trygghet och nedmonterade sociala skyddsnät.

Och var står (S)? Johan Ehrenberg uttrycker det så bra i ledaren ”Vad vill Löfven försvara?” Något man verkligen kan undra!

Ehrenberg skriver:

”Det är dags för S-ledningen att förklara för alla vad det är som är så bra med att privata ägare får driva välfärden med vinst som mål, skriver Johan Ehrenberg.

Jag blir inte klok på vinstdebatten.

Trots en stark folklig opinion mot vinster i välfärden, trots bevisade skandaler, trots en accelererande storbolagisering och en ökad ojämlikhet på grund av vinstjakt inom framför allt skolor, så väljer S att slåss för att… rädda vinsten.”

Och detta sker även på lokal nivå i t.ex. Dalarnas största stad! Vi har fått en högervriden socialdemokrati.

Som kommentator till Ehrenbergs krönika skriver:

”Ja han säger ju samma som aliansen egentligen………skall vi vinna så får han nog mumla ur skägget klart och tydligt.”

Precis!

Ehrenberg skriver vidare:

”Man skulle kunna tro att det var en rädsla för medialt motstånd, men det är ju tvärtom via media som den borgerliga propagandan om hur fint det är med ‘valfrihet’ och ‘alternativ’ avslöjats för vad det egentligen handlar om. Girighet, lat företagsamhet, pressade lönekostnader och minskad omsorg.

Istället för byråkratiska offentliga missfoster fick vi byråkratiska vinstjagande privata missfoster.”

Nej, byråkratin har knappast minskat! Men det talas det tyst om!

”Så varför denna rädsla?”

Ja, precis!

”DET ÄR SANT ATT DET ÄR S som släppte fram privatiseringen i Sverige. Först skolorna (ordet ”friskola” handlar inte om en fri skola utan en skola som är fri att äga privat), sedan kommunala bostadsbolag och servicebolag och därefter vårdbolag och omsorg.

Det här har inneburit att en ny karriärväg öppnat sig för rörelsens söner och döttrar. Tidigare var det inom det offentliga en sosse kunde göra karriär, idag är det viktigt för de privata ägarna att köpa sig S-talesmän i styrelser och på chefsposter. Den privatiserade sektorn har blivit lönsam för förtroendevalda inom S.

S-ledningens kamp för bevarad vinst kan alltså litegrann förklaras av begreppet ‘follow the money’. Men så väldigt många miljoner är det inte att det kan förklara villigheten att riskera splittring och regeringsmakten. (Ett splittrat S kan aldrig vinna val. Partiets verkliga makt kommer om hundratusentals valarbetare är aktiva och tror på en förändring. Minsta tveksamhet halverar valapparaten direkt).”

Sant! Jag tror man tappar både kärnväljare (dem i arbetarklassen, som går till SD, vilket är skrämmande) samt också väljare i medelklassen (som går till V).

Och på detta kommer (S) också att förlora; ju mer människor inser att politikeruppdraget i ledande position (i riksdag, kommun oscv) används för att berika en själv. Trovärdigheten kommer att försvinna för socialdemokratin.

”Inte heller är det nya dumargument om att vinster i välfärden skulle vara en jämställdhetsfråga som oroar.”

Elin Grelsson skriver så bra om detta med att argumentet att privatisering gynnar kvinnors företagande i ”Inte kvinnor som håvar in vinsterna.” 

Vilket skulle kunna vara ett oerhört bra svar på moderatkvinnan som påstår att ett vinstförbud vore förfärligt!

Samtidigt undrar jag var alla avnämarna är! Är privatiseringarna till enbart för aktörernas skull?   

”När debattörer som Åsa Moberg försöker ställa vinster i manliga jobb mot vinster i kvinnliga så flinar Timbro lite skadeglatt, men de flesta i Sverige kan nog se skillnaden mellan att göra vinst på att bygga en bil eller sälja en t-shirt, jämfört med att göra vinst på en utökad fritidsgrupp eller indragna vandringpromenader för gamla.”

Se vad organisationsforskaren och professorn Åke Sandberg skriver apropå det bland annat Åsa Mobergs skriver om vinst i välfärden i ”Vinst, vinstuttag, vinstkraft – varför så svårt att hålla isär?” Ja, varför? Se Göran Rosenbergs kommentar på denna artikel längst ner i denna postning. *)

Ehrenberg skriver fortsatt:

”Och de flesta förstår nog också att argumentet ‘offentlig omsorg har också blivit sämre’ knappast håller som försvar för miljardvinster åt privata ägare.

De vinsterna skulle ju kunna göra även offentlig omsorg bättre…”

Tack för det: ”DUMARGUMENT”!

”Så vad är det Löfven slåss för idag?”

Ja, precis!

”HANS FÖRSLAG OM ÖPPENHET i bokföringen av privata vårdföretag är ett slag i luften. Det beror inte på att det skulle vara fel att kräva redovisning av inkomster och utgifter, det beror på att det faktiskt redan går att göra.”

!!!

”Dels har facken möjlighet att via MBL kräva insyn i ekonomin. Facket har rätt att se budgetar, resultat, vinstdispositioner och så vidare redan idag. Om man vill.

Löfven föreslår alltså något som redan finns.

På samma sätt har skattemyndigheter full möjlighet att granska bolag. Det kan gälla en enkel momskontroll eller en större genomgång. Företags bokföring är hemlig, men inte för granskare.

Att tvinga stora koncerner som Carema att redovisa ekonomin separat per enhet är inte heller någon jättesak.”

Och han listar flera sätt för ett vinstdrivande företag att manipulera resultaten och på det sättet dölja alla vinster:

”Det finns väldigt enkla sätt för ägare att visa låg vinst utan att för den skull behöva mörka något.

Det enklaste är att som kommunala verksamheter betala en ohemul hyra till andra kommunala bolag. Då kan verksamheterna svältas ut utan att kunna visa överskott.

Ett lika enkelt sätt är att privata ägare lånar ut pengar till verksamheten istället för att skjuta till kapital. Genom att låna kan man ta hög ränta (skatteregeln idag är att den inte får vara högre än statliga Almis ränta till småbolag, det vill säga tio procent). Det kommer i bokföringen synas som kostnader som ingen kan göra något åt.

På samma sätt kan lönenivåerna för ledningspersonal sticka iväg om det är små ägare som vill ta ut mesta möjliga överskott per satsad offentlig krona.

Allt det här vet Löfven.

Det är nämligen just sådant som facken i årtionden stått inför när företag genomför nedskärningar och lägger varsel. Den bild av den ekonomiska verkligheten som företagen vill visa upp är den som kommer att styra förhandlingen.

DET ENDA SÄTTET ATT STYRA FÖRETAG är genom att ändra motivet för varför det drivs.

Så länge vinst är målsättningen med en verksamhet så kommer också vinsten, på ena eller andra sättet, vara det som styr företaget.

Ord om insyn och öppenhet försvarar vinstsystemet.”

!!!

”För insynen ger ingen verklig makt.”

Bra skrivet!

”Vi får snart nya vårdskandaler där verksamheten dessutom kan försvara sig med att man har så låga vinster att inget annat fanns att göra.

Är det inte dags för S-ledningen att vända på frågan och förklara för alla vad det är som är så bra med att privata ägare får driva välfärden med vinsten som mål.

För sanningen bakom Löfvens förslag är väl ändå detta enkla: S-ledningen gillar privat ägande och privata vinster.

Men säg det då.”

Precis: säg det!

Och vård och omsorg har blivit en experimentverkstad!? Och Greider om DD: Tack och lov! Jag mår illa när jag öppnar Falukuriren, Ljusnan m.fl.

*) ”Just så är det. Det är vinstdriften som är problemet i den offentligfinansierade välfärden, dvs incitamentet, drivkraften.

En skola vars uppgift det är att gå med vinst har missuppfattat varför den drivs.

Jag har i all anspråkslöshet skrivit en bok om detta, Plikten, profiten och konsten att vara människa (Bonniers 2003, fortfarande i tryck). Här dessutom några länkar tillatt antal DN-kolumner i ämnet.
http://www.rosenberg.se/_artiklar/sjukvardsaffarer.html
http://www.r (…visa hela kommentaren)”

Annonser

Ökade klyftor och ökande misstro – vad leder minskande tillit till? Är det de tillitsfulla individerna i ett samhälle som är de aktiva? Behöver vi möjligen fler tillitsfulla i samhället? Vad leder den söndra-och-härska-politik, som mer eller mindre uttalat förs, till?

3 oktober, 2012 § 13 kommentarer

Här kan man läsa Suhonens och Antman Debels artikel ”Politikernas dubbelagenterhot mot välfärdens kärna”:

”Strukturproblem. Svensk demokrati bygger traditionellt på intressegrupper som står mot varandra./…/

Just nu är den stora uppgiften att hindra S-kongressen att säga nej till vinster i välfärden./…/

Näringslivet blandar sig i de politiska partiernas inre liv. När det handlar om stora ekonomiska värden är de numera beredda att gå in i partierna med ombud för att skydda sina ekonomiska intressen.

För socialdemokratin som är en reformistisk folkrörelse förutsätts att partidebatten förs mellan jämlika medlemmar, inte av buktalare för ekonomiska maktgrupper utanför partiet. Förtroendet för en blandekonomi med fria företag kräver att den demokratiska sfären är fri från företagsmakt. Annars återinförs en slag viktad rösträtt vi känner igen från fördemokratisk tid./…/

Oron hos vård- och omsorgsföretagen och deras pr-bolag driver dem att försöka påverka S-politiker och opinionsbildare med seminarier och luncher också kallat ”mjuk” påverkan.

Vilken beredskap har den socialdemokratiska partiledningen med Stefan Löfven och Carin Jämtin i spetsen för att hantera ett läge där S-motioner om vinst i välfärden kan ha skrivits av vårdbolagen? Utser bolagen rent av egna kongressombud?

Den ekonomiska maktens ökande inflytande i politiken måste nu upp till debatt.”

Precis! Fler är inne på denna kritiska linje. Bra!

Bra skrivet!Ja precis, vilka tar parti för de utsatta idag? Och ja, om alla politiska partier är lika så blir politiken tråkig! För sjuttioelfte gången; se jämlikhetsanden om tillit och samhällsliv! Jo, jag tror att tillit också skapar bättre samhällsekonomi!

Vi behöver alla hjälpas åt! Och allas resurser behöver tas tillvara, något den amerikanske ekonomen Jeffrey Sachs också menar är sant för USA och dess ekonomi! Se Sachs om den ”Den nya progressiva rörelsen och slutet på en 30-årig Reagan-era”:

”Vi befinner oss i slutet av den 30-åriga Reagan-eran, en period som kulminerade i inkomster som svingade sig i höjden för de 1 % som finns i toppen och en förkrossande arbetslöshet alternativt stagnation i inkomster för största delen av den resterande befolkningen.

Den övergripande utmaningen de kommande åren är att återställa välståndet och makten för de resterande 99 %.

För trettio år sedan så gjorde en nyvald Ronald Reagan en ödesdiger bedömning:

’Staten är inte lösningen på våra problem. Staten är problemet.’

Skatter för de rika skars ner kraftigt, liksom utgifter för offentlig service och investeringar som del av nationalinkomsten [BNP].

Bara militären och några få stora transfereringsprogram somSocial SecurityMedicareMedicaid och krigsveteranförmåner var befriade från åtstramningen.

Det Reagan gjorde var en ödesdiger feldiagnos. Han förbisåg/låtsades inte om det verkliga problemet – ökningen av den globala tävlan i informationsåldern – och slogs [istället] mot den hemska staten.

I decennier framöver kommer USA att betala priset för denna feldiagnos, med en nation som är märkligt oförberedd att möta de globala ekonomiska, energi- och miljömässiga utmaningarna i vår tid.”

Ja, vi behöver ta tillvara allas resurser och verkligen ge alla samma chans att utveckla sina unika förmågor. I ett sådant samhälle, solidariskt, mår vi alla bättre och jag tror också att människor lättare blommar ut i detta. Och blommar på ett bättre sätt.

Se om Rothsteins ”Sociala fällor och tillitens problem.” Fler reflektioner över denna här och samt Göran Rosenberg över Rothsteins bok här. Väl värt att läsa!

Se också SNS om denna bok här. Se vidare SNS om Putnams bok ”Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien.”

Och ekonomistudenter vid Harvard har också ifrågasatt den partiska (som de menar) undervisning de fått! Se anti-Mankiw-rörelsen.

Ja, ”vem tjänar på de förhållanden vi ser idag?” Vi förlorar ALLA på denna bristande tillit.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Göran Rosenbergreflektioner och speglingar II....