Lycka…

3 mars, 2010 § Lämna en kommentar

Richard Wilkinson och Kate Pickett skriver i sitt förord till “The Spirit Level” (i min översättning från den amerikanska utgåvan) att:

”Vi lever i en pessimistisk tid. Samtidigt som vi är oroade över de troliga utkomsterna av global uppvärmning så är det lätt att känna att många samhällen, trots sin materiella framgång, är tyngda av sina sociala misslyckanden.”

Och i det första kapitlet, ”The End of an era”, att:

“Det är en remarkabel paradox att vi, på höjden av alla mänskliga prestationer materiellt och tekniskt, finner oss själva ångestridna, benägna för depression, oroade av hur andra ser oss, osäkra om våra vänskaper, drivna att konsumera och med litet eller inget samhällsliv.

I avsaknad av den avslappnade sociala kontakten och den känslomässiga tillfredsställelse vi alla behöver, så söker vi tröst i att äta för mycket, tvångsmässigt shoppande och spenderande, eller så blir vi offer för överdrivet bruk av alkohol, psykoaktiva mediciner och illegala droger.

Hur kommer det sig att vi har skapat så mycket mentalt och känslomässigt lidande, trots nivåer av aldrig förut i historien skådat välstånd och komfort? Ofta så känner vi att det vi saknar är litet mer än tid då vi kan njuta av andras sällskap, men det kan kännas som om vi inte ens hinner det.

Vi pratar som om våra liv var en konstant kamp för psykologisk överlevnad, där vi kämpar mot stress och känslomässig utmattning, men sanningen är att lyxen och extravaganserna i våra liv är så stor att de hotar vår planet.”

Ja, se till exempel George Monbiot om lyxjakterna i Medelhavet och vad de spyr ut.

Så vi har måst muntra upp oss (och/eller muntras upp) med positivt tänkande de senaste tjugo åren och kanske mer.

Psykologen Carlin Flora avslutar sin artikel ”Jakten på lyckan”:

”Lycka är att anta din naturliga copingstil [dvs. att inte prackas på en stil av någon annan, hur mycket expert den än är].

Alla kan inte visa upp ett lyckligt ansikte. Barbara Held, professor i psykologi vid Bowdoin College, bland andra, är rasande [och raljerar] över ’tyrannin med den positiva attityden.’ ’Att se den ljusa sidan är inte möjligt för en del människor och är till och med kontraproduktivt,’ insisterar hon. ’När du sätter press på människor att cope [klara det stå pall, palla, orka] på ett sätt som inte passar dem, får det dem att känna sig som misslyckade personer ovanpå att de redan känner sig dåliga.’

Angreppssättet en-storlek-passar-alla för att hantera känslolivet är vilseledande, håller Julie Norem författare till ’The Positive Power of Negative Thinking’ [ungefär ’Den positiva kraften i negativt tänkande’] med om. Denna professor i psykologi vid Wellesley har i sin forskning visat att den defensiva pessimismen som oroliga människor känner kan tas i anspråk för att hjälpa dem få saker gjorda, vilket i sin tur gör dem lyckligare. En naturligt pessimistisk arkitekt till exempel, kan ha låga förväntningar inför en kommande presentation och revidera de dåliga utfall som hon föreställer sig, så att hon förbereder sig noggrant och ökar sina chanser att lyckas.

Lycka är att leva dina egna värderingar.

[ja, fast hur lätt är det? Man måste ha kommit till en stor mänsklig mognad för att kunna göra detta? Fast om vi lyckades med detta skulle vi bli lyckligare? Och känna oss mycket mer tillfredsställda]

Om du inte lever enligt dina värderingar kommer du inte att bli lycklig, hur mycket du än presterar. En del människor vet dock inte vilka deras värderingar är. Om du är en av dem så har Harris [nämnd tidigare i artikeln] en jättebra fråga till dig: ’Föreställ dig att jag kunde svinga ett trollspö så att du kommer att få bifall och beundran från varenda en på planeten, för alltid. Vad skulle du då välja att göra med ditt liv?’

Så snart du har svarat ärligt kan du börja ta steg mot den ideala bilden av dig själv. Du kan tejpa positiva affirmationer på din spegel eller du kan klippa sönder dina böcker med råd och göra papier-maché -saker av dem. Det spelar ingen roll vad, så länge som du lever medvetet. Lyckotillståndet är egentligen inte ett tillstånd alls. Det är ett pågående personligt experiment.”

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin global warmingreflektioner och speglingar II....