Genuin respekt människor emellan och vad den skulle kunna åstadkomma …

6 februari, 2016 § Lämna en kommentar

Babblande stjärnor på slottetI

Läste ”De babblande Stjärnorna på Slottet” och började fundera:

Vad säger mäns ageranden på nätet och i livet? Hur är vi uppfostrade? Hur uppfostras män (pojkar) och hur uppfostras kvinnor (flickor)? Vad för rollmodeller har vi?

Ja, tydligen hade Claire Wikholm rätt: männen fick mer taltid!

Kvinnor syns mer än de hörs tydligen:

”Det visade sig också vara mer sannolikt att kvinnor porträtterades på bild än att de omnämndes i text, som exempelvis reporter eller källa, inom så gott som alla ämnesområden, enligt studien som publiceras i tidskriften Plos One.

Maria Edström, lektor vid Göteborgs universitet som forskar om jämställdhet och medier, är inte förvånad över resultatet.

– Jag tycker det låter precis som det brukar se ut, säger hon.”

Vad säger oss alla arga, nej, inte bara arga, utan hatiska, män oss?

Det här att avsky att bli avbruten (som ett par av männen i min omgivning avskyr): är det för att slippa lyssna? Vadå, bolla saker fram och tillbaka? Prata och lyssna? Ömsesidigt. Män nära mig gillar att prata och prata på … För att slippa lyssna?

”Ola Salo:’Jag har aldrig känt mig hemma i en traditionell mansroll'”:

”Han tycker också att mansrollen oftast är för snäv.

– Väldigt tidigt lär vi pojkar oss att man får inte vara för lekfull, inte för mjuk, inte för omhändertagande, inte för känslig och det är liksom en avtrubbningsprocess som börjar väldigt tidigt, och den tycker jag är väldigt trist. Den gör ju att väldigt många killar på något sätt nekas, eller upplever det som att de nekas tillträde till en stor del av sin känslopalett.

– Jag tror att det egentligen är väldigt få män som känner sig helt hemma i den traditionella, maskulina, mansrollen.”

Ja, kan det vara så? En av anledningarna till ilskan, vreden och hatet?

”Näthatet hotar demokratin”:

Näthatet förpestar livet för massor av vanliga människor, i synnerhet ungdomar som lever stora delar av sina liv på de sociala medierna. Allra värst utsatta är alltid kvinnor. Skriver jag, som man, en tillspetsad artikel får jag mycket konstiga reaktioner.

Om samma artikel skrivs av en kvinna piskas kommentarerna upp till en helt annan bestialisk intensitet. När en manlig socialist kräver höjda skatter för de rika får han höra att han borde flytta till Nordkorea. En kvinnlig socialist får istället höra att hon är en kommunisthora.

Så varifrån kommer allt detta hat? En hel del av det utgör en sista, mörk utfällning av det historiskt nederlagsdömda patriarkatet. När män som hatar kvinnor plötsligt får chansen att yttra sig anonymt bryter djupt liggande och repressiva könsmönster fram. Fråga kvinnliga landstingspolitiker vad de får för mail jämfört med manliga, så framgår skillnaden./…/

När de progressiva idéerna om hur ett samhälle bör se ut försvagas och ersätts med de atomiserande nyliberala tänkesätten mörkläggs sociala och ekonomiska maktsammanhang; allt som återstår i den vanmäktiges blickfält är enskilda individer som skymtar eller lyser klart i skymningen.”

Se också ”‘Genusstiltje’ i svensk media”:

”Sverige brukade vara bäst i klassen men flera länder har kommit ikapp och medieforskaren Maria Edström pratar om genusstiltje.

– Sverige lever i bilden av att vi är jämställda , att vi är topp fem i gender gap index som gör att vi tycker oss vara jämställda och då kanske man inte lika på i de här frågorna för man tror att bara för att till exempel att på de det på de flesta redaktioner jobbar lika många män som kvinnor och vi är jämställda numerärt så blir produkten också jämställd.

Tron om att jämställdhet redan finns kan alltså vara en anledning till att andelen kvinnor som syns och hörs i svenska medier har stått stilla de senaste 15 åren, tror Maria Edström, som skrivit rapporten.

Ytterligare en anledning som lyfts fram i är att nedskärningar, nya affärsmodeller och ett allt högre arbetstempo har gjort att jämställdhetsarbetet försvinner i stressen och pressen. Många journalister säger också att det är lättare att få män att ställa upp på intervjuer.

– Det kanske är så men det är ingen anledning till att man som journalist utan då får man kanske förklara, jobba och ändra lite strategier så att kvinnor får det förtroendet för medier så att de vill ställa upp.”

Som kvinna, när man yttrar sig, alldeles särskilt i större sammanhang, har man väldigt bråttom med att få saker sagda. Hinna säga dem. Inte ta för stor plats! Helst ingen alls?

”Varför inte begränsa användandet av sociala medier för gruppen vuxna män?”:

”Konsumentminister Per Bolund menar att beslutet innebär att föräldrar måste engagera sig i barns användning av sociala medier, vilket han anser positivt eftersom ”det finns en del obehagliga saker på internet”.

Den här typen av resonemang förutsätter flera antaganden som rimmar illa med många ungdomars faktiska situation. Resonemanget förutsätter att tillgången till internet och sociala medier inte fyller någon viktigare funktion för barn och unga, än som förströelse.

Det förutsätter att en oengagerad förälders intresse för sitt barn kan väckas till liv för att EU eller Per Bolund säger så.

Det förutsätter att alla vårdnadshavare sätter barnets bästa främst, och har en sådan relation med sitt barn att barnet känner att de kan vända sig till den vuxne med sina tankar och problem.

Det förutsätter att ‘det obehagliga’ som riskerar att hända barnet, händer på sociala medier och inte i, till exempel, barnets hemmiljö.”

Nej, jag tror inte att alla föräldrar sätter sitt barns bästa i första rummet! 😦 Dvs det obehagliga kan hända i sammanhang då barnet borde vara tryggt och respekterat.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin genderreflektioner och speglingar II....