Mer om allmänintresse: det är lätt att prata om det så länge man inte behöver konkretisera sig (och det kräver ingen heller av Reinfeldt)…

25 oktober, 2011 § Lämna en kommentar

Robert Sundberg skriver i ledaren ”Allmänintresset kostar pengar”:

”I helgen talade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sig varm för allmänintresset på sitt partis stämma. Han ville att hans parti skulle stå för detta intresse, till skillnad från andra i samhället som är partiska, subjektiva och företräds av organisationer och diverse förespråkare.

Men hur ser det ut i det Sverige Reinfeldt styrt i ett halvt decennium? Har allmänintresset tagits till vara av hans regering eller andra företrädare?/…/

Enligt uppgifter i går är en hög andel av de gamla på några vårdhem som studerats i Uppsala undernärda. Exakt vad det beror på är lite oklart och sjukdomar finns med i bilden.

Men sådant som att personaltätheten är tillräckligt hög för att se till att de gamla äter den mat som serveras, att maten smakar gott tack vare att den fått kosta i råvaror och tillredning och en del annat som kostar pengar torde var några orsaker.

Utifrån ett allmänintresse borde mathållning och annat vara bättre på landets vårdhem, men sådant kostar i form av skattepengar.

Så länge man kan minnas har det varit kris i psykiatrin./…/

Vad gäller de äldre personer som är på vårdhem och personer med psykisk sjukdom, som är ett brett begrepp, visar studier att valskolket är högt i de grupperna. De är inte heller de första som författar insändare och debattartiklar eller utövar andra påtryckningar på politiker. Man kan därmed misstänka att politiker känner att de kan ta lättare på dessa gruppers krav, i alla fall jämfört med grupper som är röst- och resursstarkare i samhället.

Utifrån ett allmänintresse borde vården av psykiskt sjuka, som är en grupp där personer – väljare – delvis träder in och ut, vara bättre än vad den är i dag. Men det kostar, förstås, skattepengar.

Fredrik Reinfeldt, allmänintressets nya banerförare, är god vän med Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hon är den som främst i EU och Eurozonen avgör hur det ska gå för Grekland med stödåtgärder./…/

I allmänintressets namn borde Reinfeldt förmå Merkel att låta Grekland säga upp sina beställningar av tyska militärprodukter. Det kanske även kan spara in lite skattepengar i Sverige som vi då inte behöver stödja Grekland med via EU.

Utifrån allmänintresset bör naturen och miljön bevaras så mycket som möjligt./…/

Vill Reinfeldt, i allmänintressets namn, skydda mer skog måste han anslå mer skattepengar, nästan en miljard kronor mer per år, om han vill skydda lika mycket skog som för tio år sedan.

Att prata om allmänintresset, som Reinfeldt på moderatstämman, är lätt så länge man inte konkretiserar sig och så länge man inte behöver plocka fram skattepengar för att genomföra åtgärder. Det visar dessa få konkreta, men aktuella, exempel.

Och, Reinfeldt, satsningar i allmänintressets namn kan rent av kräva höjda skatter.”

Gråsossen Oscar Andersson skriver i dagens DD i ”S hotar inga jobb” bland annat:

”Är det avtrappningen av jobbskatteavdraget som kommer att leda till minskad sysselsättning? Återigen, varför det? Jobbskatteavdraget har ju inte ökat sysselsättningen, så varför skulle en avtrappning minska den? Den föreslagna avtrappningen gäller från inkomster motsvarande en månadslön på 50 000 kronor och däröver. Det är några få procent av alla löntagare som tjänar så mycket – och menar Borg att de allihop skulle välja att sluta sina välbetalda jobb bara för att skatteminskningen upphör?/…/

Färska erfarenheter från vår omvärld har lärt oss att oredor marknaden ställt till med det har skattebetalarna fått stå för konsekvenserna av!”

Dialogersidan:

”År 1951 ställde matematikern Alan Turing frågan ‘Kan en maskin tänka?’ Hans fråga inspirerade 1972 till att formulera idén om informationssamhället.

När idéns förverkligande i samtiden utvärderades i en studie 1985 användes termen ‘funktionell autism‘ för att beskriva formaliseringen av arbets- och samhällsliv som kraftigt reducerade människans möjligheter att agera utifrån eget omdöme. Studien fokuserade på kunskapsteori och pekade på nödvändigheten av balans mellan teknologi, filosofi, historia och litteratur när vetenskap och teknik utvecklas [läs om turingmänniskan här].

År 1985/86 inrättades Dialogseminariet och tidskriften Dialoger för att konfrontera de bärande idéerna kring informationssamhället.”

Läs om Ai Weiweis solrosfrön.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin freedom of speech (expression)reflektioner och speglingar II....