”Våld och social ordning” eller ännu fler eftervalstexter…

25 september, 2010 § Lämna en kommentar

Klicka på bilderna för att göra dem större och litet lättare läsbara.

Michael Fullans hemsida.

Se också Jonas Thunberg i Flamman i artikeln ”Socialdemokrati utan politik”:

”Samtidigt som nyliberala teorier fimpas på löpande av ekonomer världen över, hittar Socialdemokraterna inte tillbaka till en satsning på offentlig sektor, aktiv arbetsmarknadspolitik och omfördelning av resurser via skattesedeln.

De rester av ‘blairism’ och ungdomspraktikplatser som de kastat ut i debatten är en billig kopia på Reinfeldts eget recept, ‘sänkta skatter ger fler jobb’.

När Reinfeldt attackerade Sahlin just där under valdebatten blottade han, som så ofta annars, motståndarnas svagaste punkt.

‘Ni vill ju också huvudsakligen ha skattesänkningar. Vad är det för skillnad?’ Monas Sahlin blev i princip svaret skyldig men det är inte hennes fel.

Bo Rothstein skriver strålande om det på SVT-debatt, i en artikel där han även angriper de socialdemokratiska intellektuella djupdykning i postmodern identitetspolitik.

‘När ledande ekonomer som till exempel Joseph Stiglitz och Paul Krugman förklarar att tankegångarna från Chicagoskolan bör förpassas till historiens sophög, då har något hänt.

Ett annat exempel kan hämtas från en annan nobelpristagare, ekonomhistorikern Douglass North, som i sin senaste bok (Violence and Social Orders) går till kraftigt angrepp mot idén att en effektiv marknadsekonomi kräver en liten offentlig sektor och låga offentliga utgifter.

[se pdf-fil om Violence and Social Orders].

‘ Någon som hörde sådana argument i vår svenska valrörelse?

En kommentator till Rothsteins debattartikel skriver:

”Jag tror att den etiska grunden måste vara iakttagelsen av att vi alla kommer att hamna i svaga positioner – sjukdom, ålderdom, graviditet, arbetslöshet, olyckor etc.

Grundidén är att en svag situation är inte samma sak som en svag människa. Riskerna’ kan spridas i ett livsloppsperspektiv i ett kollektivt försäkringssystem.

Den gamla generella och kollektiva socialförsäkringssystemet är konstruerat efter denna idé. Det omfattar ALLA och konkretiserar – mer eller mindre – förutsägbara knepiga livssituationer.

Jag tror att det är det ökade liberala och nyliberala inflytandet sedan 1980-talet som svängt läget till identitets-politik och individualisering. Individen i centrum, don efter person. Vilket leder till en expanderande ‘fingradering’ av grupper av individer.

Jag tror att åtskillnadspolitik kan skada mer än hjälpa.”

Se också Storstad och eftervalsanalys där.

Och Tvärskådat om ”Valfrihetens tyranni”.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Douglass Northreflektioner och speglingar II....