”Orsakade inkomstojämlikhet den finansiella krisen?”

11 september, 2010 § Lämna en kommentar

Graf och text härifrån.

”Orsakade inkomstojämlikhet den finansiella krisen?”

undrar Kate Pickett efter att ha läst en Louise Story i New York Times i ”Income Inequality and Financial Crises” eller ”Inkomstojämlikhet och finansiella kriser”. Louise Story beskriver hur ekonomer funnit att skillnader mellan rika och fattiga har utvidgats sedan de finansiella regleringarna lättade och bankkrascherna ökade.

Story frågar sig i artikeln:

”Skapar enorma inkomstgap perversa incitament som utsätter det finansiella systemet för risk? Om det är så, kunde deras [se om forskarna nedan] fynd bli ett argument för en skatte- och socialpolitik ämnad att minska inkomstgapet och arbeta för en större reglering på Wall Street.”

Pickett fortsätter:

”Och forskaren bakom denna forskning, David A. Moss vid Harvad Business School, säger ’ojämlikhet, genom att lägga för mycket makt i händerna hos Wall Street jättarna, gör det möjligt för dem att främja en politik som gynnar dem – som [t.ex.] avreglering – vilken kan utsätta systemet för fara.’

Forskare som studerar ojämlikhet fokuserar ofta på människorna i botten. Men som Moss säger, ’incitamenten hos människorna i toppen förtjänar en noggrannare granskning.’”

David Moss har länge trott att den växande skillnaden mellan rik och fattig har skadat dem i botten, men han säger att han inte tidigare hade sett risken för finansvärlden, där många av de rikaste tjänar sina förmögenheter.

Nu när han studerar finanskrisen 2008 så säger han att Wall Street kan ha någonting allvarligt att befara från denna ojämlikhet – nämligen en ny kris.

Den möjliga förbindelsen mellan ekonomisk ojämlikhet och finanskris blev han varse för ungefär ett år sedan, när en kollega föreslog att han skulle lägga två olika grafer över varandra (se bild ovan), en som kartlägger finansreglering (och avreglering) och bankkrascher och den andra som visar trender i inkomstojämlikhet.

Moss blev överraskad över det han fann. Graferna synkroniserade.

”Jag kunde knappt tro mina ögon över hur väl de passade in i varandra – det var en häpnadsväckande korrelation”

säger han.

”Och frågan restes i en liten grupp ekonomer, sociologer och forskare som nu försöker upptäcka om inkomstojämlikhet bidrar till finansiella kriser. De har naturligtvis en ny punkt för data, i den senaste bankkrisen, men det finns bara en parallell i USA – 1929 års marknadskrasch.”

Moss och hans kolleger vill nu veta om stora inkomstgap skapar incitament som utsätter finanssystemet för risker.

Men naturligtvis är denna fråga något som konservativa ekonomer redan avfärdar.

Även forskare som stöder Moss och hans kollegers frågeställning säger att de inte är säkra att man kommer att kunna bevisa länken mellan inkomstojämlikhet och finanskris. En av dessa, Richard B. Freeman, säger att han har hittat platser, som de skandinaviska länderna, där vi också hade en kris utan så stor ojämlikhet, och föreslår att andra faktorer, som avregleringen, kan vara den bästa förklaringen till finanskrisen/er.

Moss menar dock att inkomstojämlikhet kan ha komplicerade relationer till finansiella kriser. Ojämlikhet kan pusha människor i botten av stegen mot val som försätter finanssystemet i fara, säger han. Och husägare med låga inkomster skulle ha haft bättre råd med sina amorteringar om det inte vore för inkomstgapet.

Men kritikerna av Moss och hans kolleger och deras arbete skyller på dem som beviljade ”demokratiska krediter” genom att tillåta fler att äga hus.

En annan forskare, Margaret M. Blair, som undervisar vid Vanderbiltuniversitetet, undersöker om de som arbetar i finansvärlden befordrar bubblor och hävstångsverkande system, inte bara medvetet utan även omedvetet.

Eftersom finansbubblor ofta leder till högre avkastningar, så har de som jobbar i finansvärlden möjligheten att göra mer (stora?) pengar och detta mönster kan påverka deras spekulationsstrategier och den politik de (ganska kraftfullt!?) puffar för. Dessa beslut påverkar i sin tur ännu större inkomstojämlikhet menar hon.

Moss säger (självironiskt?) att han stöttade regeringens intervention 2008, även om han noterar att

”Finanseliterna klarade sig ganska bra.”

Och vi utsätts för experiment i den här riktningen här i Sverige, med ökning av ojämlikhet och ökande avreglering!

Kommer att tänka på Richard Wilkinsons svar till Stefan Fölster:

”Vi förstår inte varför en liten del av den politiska högern i Sverige vänder sig mot analyser som visar att deras land bör känna sig stolt över en sådan tradition och över att utgöra ett exempel för andra länder.[!!!!!]

Fölster har missat vår poäng.

Naturligtvis instämmer vi i att välståndet har ökat i de flesta länder.

Vår utgångspunkt är just paradoxen mellan ett materiellt välstånd utan motstycke och de många sociala sjukdomstillstånd som fortsätter att vålla lidande i rika samhällen.

Förutom att visa att mer jämlika länder drabbas av långt färre sociala problem, undersökte vi om detta gäller även för de mer jämlika av de femtio delstaterna i USA.

Slutsatserna är mycket likartade i båda fallen.

När kritiker från den politiska högern i Sverige har hävdat att vi skulle ha använt oss av olika inkomstdata, har vi upprepat våra analyser och visat att resultaten är mycket samstämmiga.

Alla våra data har gjorts allmänt tillgängliga på www.equalitytrust.org.uk.

Våra resultat har accepterats av framträdande politiker i alla de största politiska partierna i Storbritannien, däribland David Cameron, ledare för de konservativa.

Det tycks råda allmän enighet om att ojämlikheten i Storbritannien är alldeles för hög och att den bör reduceras. [men detta är inte opportunt hos (vissa?) i högern i Sverige]”
Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin David A. Mossreflektioner och speglingar II....