Det är skillnad på offentligt drivna skolor och med skolpeng drivna skolor? Diane Ravitch i bloggpostningen ”Hjälpa barn eller hjälpa charterskolor?”

10 oktober, 2012 § 9 kommentarer

Bra skrivet! Vad vet vi i förhand om vad som är ”nyttigt”?

Snabbloggning.

Debatten i USA påminner ganska mycket om den i Sverige i flera avseenden. En debatt som sakta kommit igång i Sverige, men som borde föras allt ljudligare. Jag gillar detta väldigt med USA att det finns starka röster där på andra sidan Atlanten, något som i stor utsträckning saknas här enligt min uppfattning.

Skolhistorikern, f.d. skoladministratören och skoldebattören Diane Ravitch skriver i  ”Hjälpa ungar eller hjälpa friskoleföretag?”:

Wendy Lecker, förkämpe för offentlig utbildning i Connecticut, lyfter viktiga frågor.

Varför överläts den lågpresterande Milnerskolan i Hartford [stad som faktiskt är huvudstad i Connecticut!!!] till friskoleägaren Jumoke Academy?

Varför gjorde befattningshavare i Hartford ingenting för att hjälpa Milner[skolan] innan friskoleföretaget tog över? Varför fick [friskoleföretaget] Jumoke 2 miljoner dollar [ca 14 miljoner svenska kronor] för att fixa Milner[skolan], men det fanns ingen hjälp för Milner innan övertagandet?”

Ja, det kan man undra! När skolan var offentlig hjälpte man den inte, men när den övergick till friskoleföretag då hjälpte man den. Och vadå konkurrera (på lika villkor)? 

Lecker frågar: är statens ansvar att hjälpa barn [som tydligen i detta fall har bristfällig engelska, därför att deras modersmål inte är engelska] eller är dess ansvar att få friskolesektorn att växa?”

Väldigt bra fråga! Och den gäller inte bara skolan, utan andra sektorer inom allmän service och välfärd inte minst här i Sverige.

”Man kan misstänka att det är det senare eftersom Stefan Pryor som kommer från friskolesektorn är medlem av [ungefär] statens utbildningsnämnd.”

Ja, så han har makt att driva politiken i staten i friskoleriktning vare sig det gagnar barn eller inte. För det gagnar friskolekoncernerna. Vadå opartiskhet?

Så frågan är verkligen relevant, om vem som egentligen ska gynnas!

Och dessa frågor gäller inte bara skolor, utan andra välfärdsföretag inom vård och omsorg. 

Precis som bland andra Göran Greider påpekat; det är ganska liten risk för de s.k. riskkapitalisterna att investera i skola, vård och omsorg, för den sortens ”marknad” kommer alltid att finnas. Så, vadå, ”risk”kapitalist?

Ravitch är också ganska kritisk mot Bill Gates (och liknande personers) inblandning i skolpolitiken och att de tenderar att också fästa villkor vid de donationer de gör och därmed styra utbildningen i en viss riktning.

Hon och andra debattörer menar att en person som Bill Gates inte har tillräcklig kunskap om utbildning för att kunna göra detta på ett bra sätt. Han må ha varit oerhört framgångsrik i andra avseenden, men han bör hålla vantarna borta från att tala om hur skola och utbildning ska skötas och vad som ska göras där. Hur som helst så bör han inte ha mer ”say so” där än alla andra medborgare i landet. Vad slags demokrati är detta? 

Och ska det vara pengar som styr hur mycket inflytande man har över hur saker som berör alla utvecklas? Skrämmande. I dess yttersta konsekvens skulle det kunna bli så att de med väldigt litet eller inga pengar inte har något ”say so” alls. Något som knappast är demokratiskt.

Eller det är knappast demokratiskt att de av oss valda folkliga representanterna (läs; politikerna) går i penningens ledband (ännu mer än de redan nu gör). Ja, vi borde verkligen vara rädda om demokratin. Och vakna för detta.

Läs kommentatorerna till Ravitchs postning!

Vadå, se till så ALLA barn får en bra utbildning? Dessutom håller grundförutsättningarna för barn att ändras snabbt också här i Sverige p.g.a. ökande ekonomiska skillnader och därmed klasskillnader.

Jag tror inte detta är gott för vår samhällsekonomi heller. Så i slutänden är de flesta av oss förlorare (inte bara ekonomiskt). 

Skannade artiklar är från DD.

Ravitch bok ”The Death and Life of the Great American School System” i vilken hon är oerhört kritisk mot den skolpolitik som förs i USA idag och den politik som hon var med och stöttade till att börja med.

Hon trodde att konkurrens och testande skulle förbättra skolan för att uttrycka det ytterst kortfattat, men insåg ganska snart att så inte var fallet. Idag är hon väldigt orolig för skolan i USA.

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin biased – beingreflektioner och speglingar II....