Skolval är ett falskt val …

17 augusti, 2015 § 5 kommentarer

Jag fortsätter att läsa boken ”Empati – det som håller världen samman” och får fler funderingar. När jag kom till kapitlet ”Empati och den goda miljön för lärande och utveckling” (s 48), där de skriver hur Helle Jensen och Jesper Juul

”… efter många års arbete som psykologer, familjeterapeuter och konsulter i skolor och förskolor hade blivit uppmärksamma på och bekymrade över hur svårt det kan vara för de vuxna som arbetar där att skapa en god miljö för lärande och utveckling.

På kort sikt är det viktigt för att få arbetsro i klassen och se till att den nödvändiga inlärningen kan ske. På lång sikt är det viktigt att livet i förskolan och klassen – barnens första större gemenskap utanför familjen – blir vänlig, respektfull och närvarande. Det är här som förmågan till empati och uppmärksamhet kan utvecklas och medvetenheten om behovet av samhörighet och gemenskap kan grundläggas.”

Undra på om det är stökigt!? När tävlan börjar så tidigt i livet! Tävlan på alla fronter kanske.

Jag funderade vidare:

”Får de föräldrar som sätter sina barn i friskola sån utdelning på detta som de tror? Utvecklas deras barn så mycket mer i friskolan än de skulle ha gjort i den gamla kommunala skolan?”

Och jag kan inte heller låta bli att undra om föräldrar tror att deras barn är mer ”fantastiska” och mer ”genialiska” än de egentligen är. Naturligtvis är alla barn unika, men … Kanske är deras barn varken duktigare eller smartare eller bättre än några andra barn. Än några andras barn.

Vad kan barnet också riskera få med sig? Alldeles för stora krav och oförmåga (därför att de egentligen inte fått tillåtelse) att misslyckas?

“Skolval är ett falskt val …”

“Den faktiska effekten av skolval kan inte ignoreras. Mot bakgrund av de grundläggande realiteterna i nuvarande utbildningssystem, så är inte val slutligen använt för att bredda möjligheter och är heller ingen instans för minoritetsföräldrar.  

Snarare är skolval använt för att sanitera [göra alla ifrågasättanden svåra att komma med, om näst intill omöjliga?] ojämlikhet i skolsystemet, under förutsättning att man får tillräckliga val, är staten och de som bor där befriade från att adressera källorna till ojämlika utbildningsmöjligheter för fattiga och minoritetselever. Staterna stöttar verksamhet även när subjekt som förment utövar denna verksamhet är gjorda obrukbara.

Erfarenhet gör klart att skolval helt enkelt inte borde utgöra en väsentlig eller [ens] fundamental aspekt av politiken runt utbildningsreform.

Snarare borde fokus ligga på att förbättra offentlig skola för alla elever så att alla medlemmar i ett samhälle kan utöva verklig [skol]verksamhet, till att börja med underlättad av kvalitetsgrundskoleutbildning.

Slutligen, att förbättra offentlig utbildning börjar med att förhindra att man övergiver den.”

Diane Ravitch skriver i bloggpostningen ”Osamudia R. James: School choice As Racial Subordination” om förhållandena i USA. Och hon skriver:

 ”När fler barn förleds att lämna den offentliga skolan, så blir den offentliga skolan mindre förmögen att sörja för en anständig utbildning för dem som lämnas bakom.”

Vilka konsekvenser får detta för samhället? Angår andras barn eller andra människor inte oss alla?

Och hon fortsätter frankt:

”Många av dem som lämnar kommer att gå i friskolor som inte är bättre och som mycket möjligt är sämre ön de offentliga skolor som de övergav.”

Ord och inga visor och jag tror hon kan ha rätt!

”Skadan som denna strategi gör barn är kraftig och skadan det gör samhället är oöverskådlig.”

Bra sagt, Ravitch!

Jag tror Frank Bruni har rätt; ”Where You Go Is Not What You’ll Be” ungefär ”Det är inte den skola du studerar vid som kommer att avgöra den du senare blir.”

Så nej, man kanske inte får den utdelning som man tror att valet av friskola ska ge ens barn!

§ 5 svar till Skolval är ett falskt val …

 • k skriver:

  första friskolan i Falun - 14 lärare slutar i ett svepDenna friskola såldes för något år sen till ett stort friskoleföretag,Pysslingen skolor & förskolor, som i sin tur hör till Academedia. Är det effekterna av detta vi ser?

  Och som man kan se på dess förstasida så ställer man sitt barn på kö till denna skola! Vilken kommunal skola har (får ha?) ett kösystem? De måste ta emot alla barn som anmäler sig dit? Ytterligare en konkurrensnackdel och ytterligare något som orsakar problem för den kommunala skolan.

  Något Daniel Riazat (V) inte skriver om i sin artikel ”Dyrare för kommunala skolor att ta ansvar”:

  När en friskola läggs ner så kan inte eleverna lämnas vind för våg, utan de kommunala skolorna ska alltid stå beredda att ta emot dem. Det är genom våra gemensamt ägda kommunala skolor som vi kan vara säkra på att alla barns rätt till utbildning tillgodoses. De kommunala skolorna tar därför ett större ansvar än friskolorna.

  Efter vägledande domar kommer nu friskolor att få ännu mer pengar, på de kommunala skolornas bekostnad. Om inte lagstiftningen förtydligas så kommer vinstutdelningarna att öka och den kommunala skolundervisningen dräneras på ytterligare resurser.

  De kommunala skolorna ska också vara beredda på att elevkullarnas storlek går upp och ner och att behoven av lokaler och personal följer detta. Vissa år står man med för stora lokaler. Särskilt när konkurrens från friskolor gör att antalet elever kan minska ganska plötsligt och oväntat. Men friskolorna har den storlek de väljer att ha, utifrån vinstintresse.

  Att de kommunala skolorna har ett större ansvar blir förstås dyrare, vilket lett till att skolorna i flera kommuner gått med underskott. För att inte tvingas dra ner på kvaliteten för de elever som går på skolorna har kommunerna skrivit av underskotten.

  Detta har en del vinstdrivande friskolor, med den stora utbildningskoncernen Academedia i spetsen, tyckt är orättvist. De anser att avskrivning av underskott är ett extra bidrag till de kommunala skolorna och har krävt kompensation i form av extra bidrag till friskolorna. Samtidigt gör de vinstdrivande friskolorna vinster på flera miljarder varje år.

  Tidigare i år har friskolejätten tyvärr vunnit denna fråga i domstol. Kammarrätterna i Göteborg och Jönköping har tolkat lagstiftningen som att kommunerna inte längre får skriva av underskott i de kommunala skolorna om de inte samtidigt utökar bidragen till friskolorna.

  Lagstiftningen om lika ekonomiska villkor mellan kommunala och fristående skolor har alltså tolkats ur ett oerhört kortsiktigt perspektiv, där man helt bortser från att kommunerna tar ett långsiktigt ansvar för alla barns rätt att gå i skolan.

  Att friskolor tillåts gå med vinst är redan ett problem. Det är tillåtet för friskolor att ta av den skolpeng som skulle vara till för undervisning och använda den till aktieutdelningar eller för att expandera sin skolkoncern så att man i slutänden kan sälja den och göra en rejäl vinst.

  Nu ska alltså kommunala skolor som går med underskott, inte bara bli av med skolpengen när antalet elever minskar utan dessutom förlora ytterligare för att de tar ett långsiktigt ansvar för alla barn.

  Det är uppenbart att denna nya tolkning av lagen är verklighetsfrånvänd och riskerar att ställa till med stora problem för kommunerna. I slutänden är det eleverna som kommer att få mindre undervisning medan lärare och annan skolpersonal får sämre arbetsmiljö.

  Samtidigt får skattebetalarna stå för den nya notan till friskolorna.

  Regeringen måste därför förtydliga lagstiftningen – friskolorna ska inte ha ekonomiska fördelar framför kommunala skolor. Vi behöver en välfärd att lita på, och det innebär att barn ska kunna lita på att deras skola är bra, och finns kvar efter sommarlovet.”

  Och val funkar inte för alla:

  Välfärd är förminskad

 • […] världen samman” och fortsätter tänka vidare angående skolval (se tidigare postning ”Skolval är ett falskt val”) och mindes plötsligt också Unni Drugge som bloggade om ”Mer avund åt folket” och […]

 • […] om skolval in några bloggposter och jag känner verkligen för att understryka att jag tror att föräldrar grovt överskattar betydelsen för sina barn när det gäller val av skola. I de flesta fall kommer dessa val inte att skapa något som inte den kommunala skolan skulle ha […]

 • […] Återigen tror jag inte skolval förändrar ens barns framtida liv eller karriärmöjligheter i alls den utsträckning som man kanske nånstans tror. De här möjligheterna till skolval kommer inte att ge bättre grund än den vår kommunala skola gav. ”Skolval är ett falskt val …” […]

 • […] jag hävdar fortfarande att ”Skolval är ett falskt val”! Och den danske psykologiprofessorn Svend Brinkmann skriver i ”Våga vägra […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Skolval är ett falskt val …reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: