Kan tanken försätta berg? Vilka är de eventuella negativa effekterna av positivt tänkande?

2 juli, 2015 § 7 kommentarer

Tankens kraft i all ära, men skulle vi behöva mer av folk som ifrågasätter fenomen i samhället? Som är kritiska? Allt går inte att lösa individuellt.

Läste om kurs på facebook om ”Hur attraktionslagen verkligen fungerar” arrangerad av TankeCoaching.

Sambon kommenterade detta i stil med att

”Ett sätt att skaffa sig jobb ifall man inte har något [att t.ex. starta coachingfirma, även om man inte har de adekvata kvalifikationerna, t.ex. i form av gedigen utbildning i psykologi för att kunna hantera det som eventuellt kommer upp hos ens klienter].”

Nej, jag tycker inte detta är så harmlöst. 😦  Negativa känslor liksom alla andra känslor finns där för att tala om något för oss.  Vi kanske istället borde lösa våra eventuella problem tillsammans med människor med verkliga kvalifikationer.
Apropå videon se ”Police: Life-coach radio hosts commit suicide together.”

Sideffekter: enorma krav på människor, något jag skulle vilja blogga mer om!

Och allt ska lösas individuellt inte strukturellt. Man får heller inte prata politik i många sammanhang, men är inte allt politiskt?

§ 7 svar till Kan tanken försätta berg? Vilka är de eventuella negativa effekterna av positivt tänkande?

 • k skriver:

  Apropå sideffekter av de enorma kraven på människor att vara perfekta, se ”Perfekta människor och att inte vara politisk…”

 • k skriver:

  I artikeln ”Self-Help Suicides and the Danger of Positive Thinking” kan man läsa:

  ”… the tragedy is also a reminder of the counterproductive power that positive affirmations can have for the people who need them most.

  A 2012 Canadian study, published in the Journal of Psychological Science, found a negative correlation between positive self-statements and mood in people with low self-esteem.”

  Men kan då självhjälpsguruer och deras klienter, samt samhället, förutom individen själv, i förakt för svaghet se ner på dem med låg självkänsla, som de inte kan hjälpa med sitt positiva tänkande osv? Se dem som mindre ”lyckade,” som hopplösa fall och se sig själv så? För att inte tala om de känslor den med dåligt självförtroende har för sig själv; vilket bekräftas:

  ”Jag borde vara positivare!”

  Och

  ”Det är något allvarligt fel på mig när jag inte blir hjälpt av dess välmenande [???] personer?”

  Uttryck för (ökande?) empatiunderskott hos människor i dagens samhälle? Man är sig själv nog, ända till man själv råkar i trubbel?

  ”As lead researcher Joanne Wood of the University of Waterloo explained, those who try to pump themselves up with such phrases as ‘I accept myself completely’ end up feeling worse, in part, because affirmations conflict with their own view of themselves.”

  Läs vidare i länkad pdf-fil.

  • k skriver:

   ”Go watch the promotional video for Lynne Rosen’s life-coaching service, titled ‘The Person You Always Wanted to Be,’ and she seems almost frantic in clinging to that belief.

   ‘Remember: positivity is precious.’ she says to viewers. ‘Even a brief exposure to negativity is like being drenched in an acid bath.’

   The problem is that she’s wrong.

   As Dr. Wood and others have discovered in studying the psychology of self-esteem, what unhappy people need most is a chance to acknowledge their feelings of negativity.

   Change is tough. Every day, in every way, some people don’t get better. Praising yourself in the mirror every morning isn’t the secret to a better career.

   To suggest that low self-esteem drove Rosen and Littig to form a death pact is, of course, a form of trite pop psychology in itself. As with any suicide, the layers of emotion are complex, and the ripple effects in their communities of family and friends are profound.

   But to see such ardent disciples of positivity opt for such a brutal end is a reminder that pithy phrases, however catchy, are no balm for the tortured soul.”

   Kan det vara oerhört befriande att få höra att jag ”får” vara negativ?

   Ja, ”jag borde få ha alla de känslor jag har!”

   • k skriver:

    I artikeln ”Self-Help Suicides and the Danger of Positive Thinking” kan man läsa:

    … tragedin [två life-coaches i USA, Lynne Rosens och John Littigs, självmord] är också en påminnelse om den kontraproduktiva kraften som positiva självförsäkringar kan ha på de människor som behöver dem mest.

    En kanadensisk studie från 2012, publicerad i the Journal of Psychological Science, fann ett negativt samband mellan positiva påståenden om självet och sinnesstämningen hos människor med låg självkänsla.

    Som forskningsledaren Joanne Wood vid universitetet i Walterloo [Kanada] förklarade, så känner sig de som försöker pumpa upp sig själva med fraser som ‘Jag accepterar mig själv helt’ sämre, delvis därför att affirmationer strider mot den syn de har på sig själva.”

    Läs vidare i länkad pdf-fil.

    Titta på reklamvideon för Lynne Rosens life-coach-tjänst, med titeln ‘Den person du alltid velat bli’, där hon verkar desperat fastklamrad vid denna tro.

    ‘Kom ihåg: att vara positiv är dyrbart’, säger hon till tittarna. ‘Till och med bara liten exponering för negativitet är som att dränkas i ett syrabad.’

    Problemet är att hon har fel.

    Som Dr Wood och andra har upptäckt när de studerat självkänslans psykologi, så är det som olyckliga människor behöver mest en chans att få erkänna sina negativa känslor [istället för att pumpa upp sig med något som man inte känner varken på ett medvetet eller undermedvetet sätt].

    Förändring är svårt. Varje dag, på alla sätt, så blir vissa personer inte bättre. Att st framför spegeln varje morgon och lovprisa sig själv är inte hemligheten som ger en en bättre karriär [eller ett bättre liv].

    Att påstå att låg självkänsla drev Rosen och Littig att skapa en dödspakt är förstås ett slags banal populärpsykologi i sig själv. Som vid varje självmord så är lagren av känslor komplext, efterdyningarna i deras familje- och vängemenskap djupgående.

    Men att se så nitiska anhängare av positivitet välja ett så brutalt slut är en påminnelse om att kärnfulla fraser, hur slående de än må vara, inte är någon balsam för en torterad själ.”

    Vilka är budskapen som inte sägs ut? Hur kan de uppfattas: Att jag inte duger som jag är? Att jag borde vara annorlunda? Att jag är fel? Att för att bli accepterad så måste jag vara på ett visst sätt: i detta fall positiv, lyckad, framgångsrik osv? Kan detta förstärka känslor av mindervärde och dålighet? Och rentav fördjupa en eventuell depression?

    Hur skulle dessa människor känna sig om de fick vara som de är? Om de fick erkänna att de var negativa osv osv osv?

    Måste man lyckas kan också undras? Och vad är att ”lyckas”?

  • k skriver:

   I länkad pdf-fil ovan kan man läsa i inledningen:

   Positive self-statements are widely believed to boost mood and self-esteem, yet their effectiveness has not been demonstrated. We examined the contrary prediction that positive self-statements can be ineffective or even harmful.

   A survey study confirmed that people often use positive self-statements and believe them to be effective.

   Two experiments showed that among participants with low self-esteem, those who repeated a positive self-statement (‘I’m a lovable person’) or who focused on how that statement was true felt worse than those who did not repeat the statement or who focused on how it was both true and not true.

   Among participants with high self-esteem, those who repeated the statement or focused on how it was true felt better than those who did not, but to a limited degree.

   Repeating positive self-statements may benefit certain people, but backfire for the very people who ‘need’ them the most.”

 • k skriver:  Min sambo tipsade mig om detta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Kan tanken försätta berg? Vilka är de eventuella negativa effekterna av positivt tänkande?reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: