Samma gamla höger, samt om den allmänna högervridningen i politiken…

17 september, 2012 § 13 kommentarer

Annonser

§ 13 svar till Samma gamla höger, samt om den allmänna högervridningen i politiken…

 • k skriver:

  Ja, man kan prata om ”Alliansens förvirrade valjakt”Precis! Anhöriga tvingas ta ansvar med alliansens sjukregler. Tänk om man inte går så bra ihop med varandra! Och tänk om den anhörige har problem själv och har svårt att hjälpa!

  ”ANNA-KARIN MATTSSON OM SJUKFÖRSÄKRINGSREGLERNA: Jag har haft svåra år med Reinfeldt och alliansen.” 

  Men har konkurrensen (privatiseringen) löst detta? Kommer den att lösa detta? Eller blir man benägen att inte gynna konkurrenter? Handlar problemen bara om upphandlingsregler? Jo, förmodligen blir det rörigt med ersättningspreparat?
  Kommer de små apoteken att (nånsin) klara detta (annat än med oerhört stora ansträngningar och av altrusistiska skäl (obs! ironin)? Eller blir det de större kedjorna som gynnas i denna privatiserade värld? Varför slå sönder ett system som fungerade så pass hyfsat som det fungerade? Bra skrivet! 

 • k skriver:

  Klicka på bilderna för att göra dem lättare läsbara!

 • k skriver:

  Daniel Suhonen upprört i ”Att spetsas på sin egen triangel” (en upprördhet han delar med många, bland annat med mig):

  Vad socialdemokratin behöver är en politik som bär socialdemokratins prägel.

  Riktiga jobbsatsningar, expanderad offentlig sektor, ett nej till vinst, höjda skatter för dem som tjänar mest och som utjämnar skillnaderna, riktiga investeringar som bygger saker på riktigt – nu.

  Inte en politik som ett remissyttrande från en opartisk myndighet med ansvar för sunda statsfinanser.

  När regeringen genomför nyliberalismen kan Socialdemokratins kritik inte handla om remisstiden.”

  Och här en väldigt tänkvärd och intressant recension av Nina Björks nya bok ”Lyckliga i alla sina dagar” i ”Tillväxtsamhällets baksidor ger magont”:

  ”Det är som att alla omkring mig bara ser mer och mer jagade ut. Jag ser samma uppsyn i spegeln och det hugger till av skräck när jag en dag ser att parkettgolvet i bostadsrätten fått en fuktskada borta vid balkongdörren.

  Jag får inte mindre ont i magen av Nina Björks debattbok Lyckliga i alla sina dagar, en sorts utvidgning och fördjupning av de debatter om ‘skitdrömmar’ och om barn och dagis som hon tidigare fört i Dagens Nyheter.

  Konsekvent kartlägger hon exakt hur mycket vi förslavats av de drömmar som gynnar ett tillväxtsamhälle med elefantiasis. Hela vägen från banken till inredningsbutiken rör vi oss som lydiga små soldater i tillväxtens tjänst, jagade framåt av känslan av att inte vara tillräckliga i oss själva. Det är djupt deprimerande.

  Nina Björk tar en rad samtida fenomen och skärskådar dem lite närmare, sätter in dem i det sammanhang hon ser, och ett tydligt mönster framstår. Som hur en arbetsmarknad där inte bara muskelkraft och hjärnkapacitet värderas, där ”mjuka” värden fått en viktig roll, lett till att själva känslorna blir varor på en marknad.

  Detta att ett flygbolag marknadsför sig med att deras personal ler ”äkta leenden”. Mot betalning. Hur går det till? Att arbetslöshetsindustrin uppmanar de arbetssökande att spegla och härma sin potentiella arbetsgivare och samtidigt vara alldeles äkta. Annars märks det. Annars kan du inte sälja din arbetskraft och alltså inte överleva.

  Vad gör det med oss?

  Vi avhumaniseras och blir, paradoxalt nog i denna tid som påstås vara individens, anonyma kuggar i ett maskineri – kuggar som går att reparera med snabba terapier, värdera utifrån färdiga formulär och förkasta när de är trasiga./…/

  … det är först när man ifrågasätter det rådande systemet som man uppfattas som ideologisk, eller moralistisk.

  Till och med politikerna skäms över sina tidigare, obekvämt ideologiska ställningstaganden. Nina Björk citerar Mona Sahlins avskedstal där hon beklagar att partiet inte fört den politik som väljarna efterfrågar. Väljare som kunder som måste tillfredsställas med rätt produkt. Politikens död.

  Så långt är det lätt att känna igen Nina Björks beskrivning av det rådande läget. Men det är något med hennes dekonstruktion av våra skitdrömmar som skaver och det är avsaknaden av ett klassperspektiv. Ett nytt golv är inte en möjlig (skit)dröm för alla. Inte bara hungern efter mer utan också skräcken för att inte klara sig alls är en stark kraft som verkar för ett avpolitiserande av det offentliga samtalet.

  Och när Nina Björk börjar argumentera för att det främsta alternativet till skitdrömmarna är moderskapet blir jag också fundersam. Att andra mänskliga känslor än tävlingsinstinkt och girighet behöver uppvärderas – solidaritet, medmänsklighet och osjälvisk kärlek – det håller jag med om. Också att föräldraskap i dag oftare beskrivs som en belastning än som en gåva, en black om foten i karriären snarare än just chansen att i en liten bit av sitt vara slippa prestera, bevisa, producera och manifestera.

  Men när Nina Björk läser kärnfamiljskritiska feminister (till exempel de i skilsmässoantologin Happy Happy) som medlöpare i varufierandet av människan och ser skilsmässor som egoprojekt bortser hon från att en skilsmässa också kan handla om ett livsnödvändigt uppbrott ur en förtryckande relation. Hon ser kampen för heltidsarbete för kvinnor som en karriärhunger när det för många handlar om rätten till ett arbete som går att försörja sig på. Och missar att detta att som mamma ta ett kliv tillbaka också kan vara ett sätt att ge en pappa utrymme att bli en fullvärdig förälder.”

 • k skriver:

  Se också Ett hjärta RÖTT i ”Borgs budgetteater.”

 • k skriver:

  Bra skrivet! Läs recensionen om Nina Björks bok här:

  ”‘Lyckliga i alla sina dagar’, av Nina Björk är en jobbig bok att läsa. En käftsmäll! Ett obehagligt uppvaknande!

  I sin förra bok, ‘Under det rosa täcket drev Nina Björk Simon de Beauvoirs tes – ‘man föds inte till kvinna , man blir det ‘. Den behandlade den onödiga lyxkonsumtionen. Nu ger hon sig på de allra heligaste av våra kor Entreprenören och Tillväxten.

  ‘En entreprenör är en person som hittar på ett nytt sätt att tjäna pengar!……'”

 • k skriver:

  Ja, vi håller på att få tillbaka det gamla klassamhälle som vi hade. Vill vi verkligen det? Tjänar egentligen någon på detta slags samhälle?

  Jag tror att det faktum att alla har fått ganska jämlika chanser i Sverige de senaste kanske decennierna har gjort att detta lilla land har kunnat hålla sig i framkant på vissa områden, bland annat när det gäller mobiltelefoni. Jag tror att vi har legat före det enormt mycket större landet USA där! Tjänster som finns här finns inte där (eller fanns inte där bara för något år sen).

  Nu visar det sig också att digitaliseringen av bankerna där verkar vara efter digitaliseringen här! De har inte den Internetbank som vi har här! Där man enkelt kan överför pengar till andra personer och länder. Hyran för lägenhet betalar man med check där (fortfarande). Ska t.o.m. större hyresvärd betala tillbaka hyra så måste de gå till banken, kan inte föra över pengar digitalt till hyresgästs konto. Jag häpnar och tycker det verkar ganska gammalmodigt – och inte minst krångligt!

  Men jag undrar om vi är på väg att montera ner detta! Att i framtiden kommer inte alla att ha tillgång till den digitala tekniken, som alla haft i den stora utsträöckning som de haft, därför att vissa kommer helt enkelt inte att ha råd och det kommer inte att finnas satsningar som gör att alla ska få tillgång till ny teknik.

  Dessutom tror jag att inte bara teknik kan bli förbehållen en elit, utan också högkvalitativa konstnärliga uttryck (musik, litteraur osv).

  Och jag tror att vi alla förlorar på detta, som samhälle OCH inte minst samhällsekonomiskt. För vi kommer att ge färre möjligheter att utveckla sina talanger oberoende av varifrån de kommer och där räcker det inte med kosmetiska åtgärder för de vidgade klasskillnaderna, för jag tror att klasskillnaderna i sig är ett hinder för dem som växer upp att utvecklas. Det är trots allt bara undantagen som fixar att göra en verklig klassresa skulle jag vilja hävda!

  Jag tror också vi har resurser hos dem som inte är så bra på att ta för sig! Och vi behöver ta tillvara deras resurser också! Vi behöver i högsta grad den sortens människa i vårt samhälle och i vår värld! Vi behöver inte fler strebrar än de vi har.

  Nej Norge, ta INTE efter Sverige!Och människovärde, vadå? Kan det bli så att de svaga i samhället kommer att behandlas sämre (för människor måste få utlopp för sin frustration och sina mindervärdeskänslor i ett konkurrenssamhälle)? T.o.m. kommunerna säger upp långtidssjuka. Och (S) lägger sig platt! Göran Greider skriver så bra om detta! ”Sluta driva med strömmen!” Håller helt och fullt med! Den kritiken är väldigt välberättigad! Makten behöver rättfärdiga sig och då kan de behöva hänvisa till filosofer m..fl. Se Maria-Pia Boëthius i ”Makten behöver Thomas Hobbes.”  

  Här kan man läsa mer om Hobbes filosofi. 

  Och återigen, kan det vara så att ”som man frågar får man svar”! I hur hög grad ska man blint lita på enkäter? Se ”Människor ändrar åsikt i moralfrågor – utan att ens inse det”:

  ”Lars Hall konstaterar att ‘deltagarna ofta åstadkom sammanhängande och entydiga argument för en ståndpunkt som var motsatt den de ursprungligen företrätt” och att det tyder på ‘en drastisk kapacitet för flexibilitet i våra moraliska ställningstaganden’.

   —Vi vill understryka att det här inte handlar om hur man kan lura människor, eller på något sätt ‘avslöja’ hur genomarbetade åsikter de har’, säger Thomas Strandberg, medförfattare till studien. ‘Är man politiskt aktiv eller engagerad i något av de ämnena som behandlades i studien, så kan man säkert bli besviken på att inte våra deltagare hade starkare åsikter än att de kunde påverkas av vår enkät. Men vi ser det snarare som att det här antyder att det ställs orimliga krav på människor att ha väldigt specifika åsikter om allehanda ting, och att vår undersökning demonstrerar att de är betydligt mer öppna och flexibla i sina ställningstagande än vad opinionsundersökningar normalt visar.

  —Den viktigaste slutsatsen att dra från det här experimentet är att man bör vara extremt försiktig i att lita på svar från typiska enkätundersökningar. Våra resultat tyder på att sådana mätinstrument är mycket dåligt lämpade i att fånga upp det komplexa i människors ståndpunkter’, kommenterar Lars Hall, forskare i kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen.”

  Och vilka frågar de som är verksamma nere på golvet? Se ”Frustration – jävla skitsystem”, där en kommentator rekommenderar Patrik Halls bok Managementbyråkrati:

  ”Hemma från att avlyssnat en debatt om IT i vård och omsorg tjänst i Almedalen.

  I den välfyllda panelen fanns flera chefsbyråkrater från myndigheter och landsting, riksdagsledamöter, styrelseledamöter från företagens branschorganisationer.

  Där fanns inga undersköterskor, inga sjuksköterskor, inga hemvårdare,inga äldrevårdare, inga läkare på en vårdcentral. Inte en enda av dem som faktiskt har vård och omsorg som arbete.

  Chefsbyråkraterna och branschorganisationerna försäkrade att undersköterskornas och hemvårdarnas arbetsinsatser kunde effektiviseras. Med mer teknik!

  Ingen undersköterska eller hemvårdare kunde ge en reality check av hur de drabbas av it-systemen i verkligheten. För de var inte inbjudna.”

  När kommer upproret från gräsrötterna? Och inte bara gräsrötterna, utan också medelklassen!

  • k skriver:

   Om boken ”Managementbyråkrati kan man läsa:

   ”Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått omfattande managementreformer. Vad blir konsekvenserna? Ersätter ‘management’ den tidigare byråkratin? Tvärtom, menar författaren till denna bok. Han hävdar att dessa reformer innebär ett nytt stadium i byråkratiseringens historia – ett stadium där nya områden i det offentliga arbetet underkastas styrning och kontroll, därav begreppet ‘managementbyråkrati’.”

 • k skriver:

  Om ”Nail It, Then Scale It”:

  ”NISI Principles

  Principle 1: Entrepreneurship has Three Myths

  Myth 1 – The Entrepreneur Hero Myth: What does it take to be a successful entrepreneur? We all hear the same list of qualities: passion, determination and vision. But the same qualities that are heralded as traits of the successful may lead to your startup’s demise. The driven entrepreneur can fall in love with their product, ignore negative feedback from customers and spend years building a product based on a vision that no one else shares.

  Myth 2 – The Process Myth: What should you do if you have a great idea for a business? Raise some money, hire a team, build the product, test the product and go out and sell it. Wrong. This is a product development focus and today’s conventional wisdom. It’s also the reason that 90% of startups fail. The new customer-based focus helps you create a product that customers actually want, and the flexibility to scrap the bad ideas and start over again if you don’t get it right the first time.

  Myth 3 – The Money Myth: Do you think you need significant investments to start your business? Capital is necessary, but too much capital can handicap a startup.

  Instead of focusing on what customers want, money validates your assumptions about what you think they want and gives you the green light to execute on your plan. It also encourages you to prematurely scale – hiring too many people that cranks up the burn rate and creates communication challenges, just at the time you need to stay nimble and flexible.

  Principle 2: The Mystery of Market-Winning Innovation

  Market-winning innovation happens when invention meets market insight. Without market insight, invention is just a cool technology. Even Thomas Edison, one of the greatest innovators, built a vote-tally system for Congress that was quickly rejected. It made the congressmen’s job faster, but he ignored their need of politics and posturing in the calling of votes. After that, he said, “I never want to build something that nobody wants to buy.”

  There are thousands of patents sitting on the shelves at universities. It is only by matching them up with a real need in the market that these ideas become real businesses.

  Principle 3: Get Outside

  In order to understand the world, you have to get outside. Get outside your comfort zone. Talk to customers, suppliers and competitors. It is only by getting outside the building, outside the company, outside your circle of friends to see the world clearly. You can’t understand reality while sitting at your desk.

  Principle 4: Fail Fast and Learn to Change

  Ideas are a dime a dozen, but is that idea an opportunity? Is it worth your time, effort and money to pursue? Clayton Christensen, Harvard Business School professor says, “Successful startups are the ones who have enough money left over to try their second idea.”

  Trying a quick experiment and finding out you were wrong and changing direction is not failure. That is the road to success because you saved yourself time, money are one step closer to finding the real opportunity. Failing fast is about learning to change quickly and being dispassionate enough that you can let go and move on.

  Principle 5: Go For Brutally Honest Learning

  You may be hearing only what you want to hear – data that confirms what you already know. You may have so much skin in the game, staking your hopes, dreams and reputation on your lean startup that your motivation prevents you from learning in an honest way. You may be overconfident at having the right product, for the right market, at the right price. Stay humble. Entrepreneurs will face risks, but the new entrepreneurship is about identifying those risks and knocking them down one at a time with determination and creativity. This is very different from overconfidence, which is being so “right” you stop listening and make mistakes that kill you.

  You will learn how to seek and receive feedback – being on a quest for knowledge about the need in the market. You will gather facts and data, avoiding reliance on beliefs and gut feelings. You will conduct rapid, inexpensive, simple experiments to test your ideas in the market, rather than building products. And you will do it all in the name of accurate, brutally honest learning.

  Principle 6 – Embrace the Crisis
  Intuit, Polaroid, Microsoft and Dell have all had near-death experiences. A good crisis can reshape your views, business and success. Is a crisis necessary for success? It will help you if it forces you to focus, and ultimately, it can be the best thing that ever happened to your company.

  The value of a crisis is that it forces you to focus, and provides renewed commitment to make the time to really nail the product or service and reshape the company. Can you do this without the crisis? Yes, but it takes relentless focus. It is easy to get sidetracked into targeting multiple markets, open multiple office locations, or to pursue “bigger” ideas while forgetting what customers wanted in the first place. Running the Nail It then Scale It process requires discipline – many CEOs want to jump ahead and sell something already. They nod their head in agreement of the NISI steps, but lack the resolve to actually run the process until they hit a crisis that leaves them no choice.

  They think they already know the answer, or they can’t seem to abandon a customer and they go after everyone as a potential target, or they spend all of their time pleasing investors and raising money instead of satisfying customers.

  A crisis forces your company to create the most value for the most valuable customer. A crisis creates urgency and commitment and embraces honesty. Suddenly, everyone realizes that nothing else matters except saving the company; and to save the company, the truth must be known. Ironically, a crisis also creates time. In cutting the team, expenses and burn rate, two months of runway can be transformed into twelve months; time to take two, three, four or twelve swings at the plate. Then, when the team has found the real market for the product or service and it has been validated, they can scale up and take a big swing.

  Can you run the Nail It then Scale It process without a crisis? Sure. Constrain the money invested in your lean startup by staging the investment into smaller tranches. Use milestones and budges to simulate a cash crunch as you would in a crisis. Better yet, fully run the Nail It then Scale It process without skipping steps or phases. You’ll save money, time and give your business the focus it needs without going through the pain.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Samma gamla höger, samt om den allmänna högervridningen i politiken…reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: