Indränkt med Ayn Rands filosofi har den nya högern på båda sidor Atlanten fortsatt med sina krav på tillbakadragande av staten, trots att vrakspillrorna av denna politik ligger runt omkring oss…

7 april, 2012 § 4 kommentarer

George Monbiot skriver frankt om ”Hur Ayn Rand blev den nya högerns version av Marx. Hennes psykopatiska idéer gjorde att miljardärer känner sig som offer och gjorde miljoner anhängare till dörrmattor för dessa [miljardärer],” i min snabba översättning:

Det kan med rätta hävdas att det är den otäckaste filosofin som efterkrigsvärlden har producerat.

Egoism, påstås det, är bra, altruism/oegennytta är irrationellt och destruktivt.

De fattiga förtjänar att dö; de rika förtjänar omedelbar/direkt makt [inte indirekt].

Den har [dock] redan testats och den har misslyckats spektakulärt och katastrofalt.

Trots det har detta trossystem, som konstruerades av Ayn Rand som dog för 30 år sedan, aldrig varit populärare eller mer inflytelserikt än idag.

Rand var ryska och kom från en välbärgad familj vilken emigrerade till USA. Genom hennes romaner (som ‘Och världen skälvde‘) och hennes icke skönlitterära böcker (som ‘Egoismens dygd’ [i min översättning]) så har hon klargjort den filosofi som hon kallade objektivism.

Denna slår fast att den enda moraliska kursen är rent och skärt självintresse.

Vi är inte skyldiga någon någonting, hävdar hon, inte ens medlemmar i vår familj.”

Man kan verkligen fråga sig hur hon växt upp och i vad slags förhållanden. Det finns också psykologer som spekulerat över dylika saker rörande politiker som drivit viss sorts politik. Så att fråga sig såna här frågor är långt ifrån ovederhäftigt eller hur man ska uttrycka det.

Hon beskrev de fattiga och svaga som ‘drägg’ och ‘parasiter’ och kritiserade skoningslöst dem som försökte hjälpa dessa.”

Se Haralds Ofstad i ”Vårt förakt för svaghet.” Och var hittar vi rötterna till förakt för svaghet?

Vidare om Rand:

Frånsett polisen, domstolarna och militären skulle staten inte ha någon roll: ingen välfärd/inga trygghetssystem, ingen offentlig sjukvård eller skola/utbildning, ingen offentlig infrastruktur eller transporter, ingen brandkår, inga regleringar, inga inkomstskatter.

‘Och världen skälvde, som publicerades 1957, framställer/beskriver ett Förenta Staterna som lamslagits av regeringsinterventioner i vilka miljardärer heroiskt kämpar mot en nation av parasiter.

Miljardärerna, vilka hon porträtterar som dem som håller Atlas [USA] uppe, slutar [dock] med sina ansträngningar, vilket resulterar i att nationen kollapsar.

Den räddas [dock] genom oreglerad girighet och egoism, av en av de heroiska penningfurstarna [plutokraterna; plutokrati=de rikas välde], John Galt.

De fattiga dör som flugor på grund av statliga program och sin egen slöhet och svaghet. De som försöker hjälpa dem gasas ihjäl.

I en beryktad passage så hävdar hon att alla passagerare på ett tåg, fyllt med giftiga avgaser/gaser, förtjänade sitt öde.

En, t.ex., som var en lärare som lärde barn att bli teamspelare; en annan var en mamma som var gift med en statstjänsteman som brydde sig om sina barn; en var hemmafru ‘som trodde att hon hade rätt att välja politiker, om vilket ‘hon inte visste något’.”

Tala om förakt för svaghet!

Rands filosofi är psykopaternas filosofi…”

skriver Monbiot helt frankt.

… [en] människofientlig fantasi om grymhet, hämnd och girighet.”

Hur hade Rand fått dessa idéer och fantasier och vad har de som känner sig hemma och anammar detta slags filosofi varit med om?

Men, som Gary Weiss, visar i sin nya bok, ‘Ayn Rand-nationen’ har hon för högern blivit det Karl Marx en gång var för vänstern: en halvgud i spetsen för en kiliastisk kult [kiliastisk=läran om det tusenåriga riket].

Nästan en tredjedel av amerikanerna har läst ‘Och världen skälvde’, enligt en opinionsundersökning, och den säljs nu i hundratusentals exemplar varje år.”

Riktigt skrämmande! 

En massa människor som lider av megalomani i större eller mindre grad? Och här har de nu givits en lära som innebär något slags samhälleligt bifall/godkännande.

Gary Weiss kommenterar Monbiots artikel på sin blogg här

Monbiot vidare:

Ignorerande Rands evangeliska ateism [religiöst, men inte troende på någon gud] så har tepartyrörelsen tagit henne till sitt hjärta [trots att högern till största delen är just kristen, dvs tror på Gud]. Inga av deras samlingar är kompletta utan plakat där man kan läsa ‘Vem är John Galt?’ och ‘Rand hade rätt’. Weiss argumenterar att Rand förser dem med den enande ideologi vilken har ‘destillerat/renat den vaga vreden och olyckligheten till en känsla av syfte’.”

Ja, förmodligen. Den vrede som man inte kan rikta mot dem som ursprungligen förtjänar denna. Istället riktar man den mot betydligt ofarligare syndabockar?

Och hur är det med de svenska politiker som hyllar Rand och/eller poltiker som Thatcher och Bush, vilka i sin tur hyllar Rand?

Hon puffas aktivt av radio- och TV-folk som Glenn Beck, Rush Limbaugh och Rick Santelli. Hon är den vägledande anden för republikanerna i kongressen.”

Likt alla filosofier, så har objektivism anammats i andra hand av människor som aldrig har läst den [boken].”

Monbiot skriver vidare om

… hånleende, spydiga bloggare som skriver för The Telegraph och The Spectator,/…/ [vilka] förlöjligar medkänsla och empati och attackerar försöken att göra världen till en snällare plats.”

Och vidare att

Det är inte svårt att förstå varför Rand appellerar till miljardärer. Hon erbjuder dem någonting som är avgörande för varje lyckosam politisk rörelse: en känsla av att vara ett offer.”

Nejmen, vi får ju inte känna oss som offer! Fast det är kanske, återigen, vissa som får medan andra inte får?

Hon talar om för dem att de parasiteras på av de otacksamma fattiga och förtrycks av inkräktande, kontrollerande regeringar.

Det är svårare att se vad den ger de ordinära tepåseanhängarna, som skulle lida mycket smärtsamt av statens bortdragande.”

Ja verkligen! Det är synnerligen märkligt att de stöttar detta! Någon slags självdestruktivitet, som jag inte kan låta bli undra över rötterna till också.

Men sådan är graden av felaktig information vilken genomdränker denna rörelse och så vanligt förekommande är Willy Loman-syndromet i USA (klyftan mellan verklighet och förväntningar) att miljoner bekymmerslöst frivilligt erbjuder sig som miljardärernas dörrmattor [mer om Willy Loman-syndromet här].

Jag undrar hur många som skulle fortsätta be vid Ayn Rands tempel om de visste att mot slutet av hennes liv så skrev hon kontrakt med både Medicare och socialförsäkringar.

Hon hade rasande raljerat mot båda programmen, eftersom de representerade allt det hon avskydde hos den påträngande [hemska] staten. [Men] hennes trossystem matchade inte de realiteter som kommer med ålder och dålig hälsa.

Men de har ännu kraftfullare anledningar att förkasta hennes filosofi: som Adam Curtis BBC-dokumentär visade förra året, så var den mest hängivna medlemmen av hennes inre cirkel Alan Greenspan, tidigare högsta hönset för the US Federal Reserve [Adam Curtis blogg kan man läsa här. Läs hans porträtt av Rupert Murdoch].

Bland de essäer som han skrev för Rand finns de som publicerades i en bok han gav ut tillsammans med henne kallad ‘Capitalism: the Unknown Ideal.

Här kommer du att finna den filosofi skarpt förklarad som han tog med sig in i regeringen. Det finns ingen anledning att reglera företag – inte heller byggmästare eller läkemedelsimdustrin – hävdade han, eftersom ‘girigheten’ hos en företagsman eller, mer passande, hans vinstsökande … är den oöverträffade försvararen av konsumenten.’

Precis som med bankmän; deras behov av att vinna sina klienters förtroende garanterar att de kommer att agera med heder och integritet. Oreglerad kapitalism, hävdar han, är ett ‘överlägset moraliskt system’.

När han väl satt i regeringen tillämpade han sin gurus filosofi bokstavligen, skar ner skatter för de rika, avskaffade de lagar som hindrade banker, vägrade att reglera det rovgiriga utlånandet och derivathandeln som så småningom fick systemet att falla ihop.

Det mesta av detta är redan dokumenterat, men Weiss visar att i USA så har Greenspan lyckosamt ‘sprutmålat historien’ [som han uttrycker det].

Trots alla de år som han tillbringade vid hennes sida, trots hans tidigare medgivande att det var Rand som övertygade honom att ‘kapitalism inte bara är effektivt och praktiskt utan också moraliskt’, så nämner han henne i sina memoarer bara för att antyda att det var ett ungdomligt snedsprång – och det, verkar det, är nu den officiella versionen.

Weiss presenterar kraftfulla bevis att till och med idag så förblir Greenspan hennes lojala lärjunge/…/

Indränkt med hennes filosofi, så har den nya högern på båda sidor Atlanten fortsatt med sina krav på tillbakadragande av staten, trots att vrakspillrorna av den politiken ligger runt omkring. De fattiga stupar, de ultrarika överlever och frodas.

Ayn Rand skulle ha samtyckt.”

Och Rand är guru för bland annat nya centerledaren Annie Lööf.

Annonser

§ 4 svar till Indränkt med Ayn Rands filosofi har den nya högern på båda sidor Atlanten fortsatt med sina krav på tillbakadragande av staten, trots att vrakspillrorna av denna politik ligger runt omkring oss…

 • k skriver:

  Om boken ”Ayn Rand-land/nationen” (nämnd i postningen ovan) kan man läsa i min fria och snabba översättning:

  Trettio år efter hennes död i mars 1982 är Ayn Rands idéer mer betydelsefulla än någonsin. Kapitalism befriad från dess bojor, oreglerat företagande, regeringen oförmögen att förse människor med social service, glorifiering av egoism, föraktande av judisk-kristen moral [moral om medmänsklighet?] – dessa är grundsatserna i Rands hårda filosofi.

  I ‘Ayn Rand-land’ undersöker Gary Weiss de människor och institutioner som förblivit förhäxade av den rysslandsfödda romanförfattaren. Han tillhandahåller insyn i Rands inre cirkel de sista åren av hennes liv, med avslöjanden av en aldrig-förut-publiserad förutsägelse av Rand som fortfarande ger resonans ända fram till idag.

  Weiss kartlägger Rands innästling/infiltration i teparty- och libertarianrörelserna och tillhandahåller en insidesskildring över de radikala trossystem som har utövat ett kraftfullt inflytande på det republikanska partiet och dess presidentkandidater.

  Det är ett fascinerande ordnande av karaktärer, från Glenn Beck till Oliver Stone, och inkluderar Rands mest inflytelserika lärjunge, Alan Greenspan.

  Weiss beskriver i genomträngande detalj hur Greenspan blev bulvan för Rand – med kraftiga nedskärningar och nedbränning av regleringar, med en ideologisk glöd, som hennes inflytande haft över hans liv och tänkande, något som han senare försökt dölja.

  Till slut så tillhandahåller Weiss en strategi för en förnyad nationell dialog, ett omfattande av nationens kärnvärderingar [de ursprungliga, centrala värderingarna som Amerikas förenta stater byggts på] som behövs för att handskas med Rands genomgripnade grepp över samhället.”

  • k skriver:

   Om Adam Curtis dokumentär ”All Watched Over by Machines of Loving Grace” kan man läsa:

   En exklusiv försmak av Adam Curtis nya serie om hur datorer inte har befriat oss, utan förvrängt och förenklat vår syn på världen runt omkring oss.”

   Och i artikeln ”Har datorer tagit makten ifrån oss?” kan man läsa:

   ”Om du tror att maskiner har befriat oss, tänk igen, säger filmmakare Adam Curtis. Istället har vi förlorat vårt seende/vår förmåga att se.”

   Apropå länkad film om Rand-anhängarna och deras storhetsidéer.

   ”‘Carpenter saw it as a world of freedom with order. But I suddenly saw it as the opposite – like old film of workers toiling in a factory. They weren’t free – they looked like disempowered slaves locked to a giant machine screen. It was a video game, which made it fun, but it still made me wonder whether power had really gone away in these self-organising systems, or if it was just a rebranding. So we became happy components in systems – and our job is to make those systems stable.’

   The new series, called All Watched Over By Machines Of Loving Grace, takes complicated ideas and turns them into entertainment by the use of the vertigo-inducing intellectual leaps, choppy archive material and disorienting music with which all Curtis fans are familiar. The central idea leads Curtis on a journey, taking in the chilling über-individualist novelist Ayn Rand, former chairman of the Federal Reserve Alan Greenspan, the ‘new economy’, hippy communes, Silicon Valley, ecology, Richard Dawkins, the wars in Congo, the lonely suicide in a London squat of the mathematical genius who invented the selfish gene theory, and the computer model of the eating habits of the pronghorn antelope.”

 • […] kan bli fallet också om (s) skulle komma i regeringsposition vid nästa val 2014 med (s) högervridning och för-vinst-skola/vård/omsorg. Vilka incitament ger vinstdriven […]

 • k skriver:

  Vi drivs att härma dem som har det bättre ställt och gör det på kredit. Och detta blir ett allt större problem ju större ojämlikhet vi får, jo, det tror jag.

  I ”En mycket ensam galning” kan man läsa om Ayn Rands filosofi och Anders Behring Breivik, bland annat följande:

  ”För den som känner sig missförstådd och utanför gemenskapen skänker Ayn Rand tröst: En dag ska världen stå stilla och alla bli tvungna att lyssna till mitt manifest – jag ska få förklara för alla dem som inget begrep, och till sist ska alla förstå.

  Detta är två bilder av den individualistiska drömmen. Den första handlar om den strävsamme entreprenören som blir sin egen lyckas smed. En bild väl förenlig med den kapitalistiska anda som Max Weber i början av förra seklet förknippade med protestantismens asketiska livsideal.

  Livet är en karriär med utmärkta delstationer. Anders var en del av detta spel. Den första miljonen säger han sig ha tjänat vid 24 års ålder och den sjätte miljonen innan han fyllde 26.

  Sedan säger han sig ha tröttnat på tävlingen. Han upplevde en tomhet i livet i hamsterhjulet.

  Han ville leva för ett högre mål och han såg sig själv som en viktig aktör i ett avgörande historiskt skeende. Han skulle skriva ner sanningen för att kunna berätta den. Hela Europa skulle snart få höra på.

  Detta är den andra bilden av den individualistiska drömmen. Den berättar om individen som lösgör sig från gemenskapen och med sina storslagna tankar om sig själv ställer sig över samhället. Det handlar om ett hyllande av styrka och ett förakt för svaghet.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Indränkt med Ayn Rands filosofi har den nya högern på båda sidor Atlanten fortsatt med sina krav på tillbakadragande av staten, trots att vrakspillrorna av denna politik ligger runt omkring oss…reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: