Det ”mainstreama” och mer om politik som religiös tro…

26 november, 2011 § 2 kommentarer

Videon tagen från ”Occupy Econ 101.”

[Uppdatering 27 november, skrev så spontant i denna bloggpostning så jag vill kolla upp den igen].

Nej, jag gillar inte alliansen eller deras politik.

Jag hade en politisk diskussion imorse med en närstående. Denna diskussion fick mig att börja fundera – igen.

Att jag INTE gillar alliansen eller deras politik betyder inte att jag höjer något annat parti till skyarna eller bara tycker de andra partierna är bra! Men om jag nu SKULLE höja något parti till skyarna, varför skulle jag inte ha rätt till det när andra har eller ”får” den rätten? Varför skulle det vara skillnad när det kommer till mig?

Att jag är oerhört kritisk till alliansen och dess politik, som jag tror är till men för en STOR del av svenska befolkningen (trots retoriken omkring den) säger egentligen INGENTING mer än att jag ur djupet av mitt hjärta ogillar den och dess politiker. Och att jag är kritisk till högervridningen inom (S), väldigt kritisk (trots att jag tillhör medelklassen) betyder inte att jag då lika gärna kunde rösta på något alliansparti. För det kommer jag aldrig att göra. Men skulle de ändra sin politiska inriktning skulle jag kanske tycka mindre om deras politik, men jag skulle aldrig komma att rösta på dem.

Den som har läst min blogg vet att jag är väldigt kritisk mot (S) högervridning och nyliberalisering.

Jag röstar inte med ”vinnarna” bara för att tillhöra ”vinnarlaget” och, återigen, jag gillar INTE högern eller deras politik. Dessutom påpekas det ibland, men får inga rubriker i media, att några av allianspartierna ligger farligt nära att ramla ur riksdagen.

Jag röstar inte på något jag inte tror på och jag förbehåller mig rätten att kritisera dem och det jag inte gillar.

I det ensidiga medieklimat vi har (press och TV) så blir jag inte mindre anti, utan troligen mer. Jag tycker högern borde hudflängas mer och betydligt hårdare. De och deras politik borde kritiskt granskas och granskas hårt. För jag menar att det verkligen finns anledning till det.

En väns vän hade länkat till artikeln ”Är Anders Borg Europas bästa finansminister?” Och en kommentar på detta blev:

”En rödstrumpa till författare som inte kan hålla sig objektiv. Hitta en bättre artikel xx..”

När kommer vi att få läsa eller höra följande kommentar:

”En nyliberal till författare som inte kan hålla sig objektiv. Hitta en bättre artikel xx …”

Kanske kommer det att vända förr än vi anar?

Och finns det något verkligt objektivt här som kommentatorn ovan skrev, om att förhålla sig ”objektiv”?

Politik handlar om ideologi: hur du ser på världen och människorna som lever i denna värld. Det finns inte bara ett enda, objektivt sätt att forma denna på. Vad slags värld vill vi ha? Vad slags värld vill vi leva i?

Och de ekonomiska idéer som politik idag ganska ensidigt verkar bygga på är inte de närmast ”religiösa”? Se Harvardprofessorn i ekonomi Greg Mankiw som försvarar sin undervisning som byggande på det som är ”mainstream” och ”som lärs ut överallt.” Dessutom verkar inte kritiken mot Mankiw vara ny:

”En snabb sökning på ‘anti-Mankiw’ ger en bloggpostning rörande Mankiw från 2007 [dvs. för 4 år sedan] som den första länken. Se den här.

Den kritik Mankiw nämner kommer från den ’post-autistiska’ekonomiska skolan’, en kritik som i grunden handlar om resonemanget att mainstream ekonomis är skild från verkligheten till en punkt där den förlorar varje praktisk betydelse/tillämplighet [författaren till blogginlägget undrar om en Eliza, som nämnde detta för bloggförfattaren 5 till 6 år sedan fortfarande läser denna blogg].”

Personen som skrivit detta skriver vidare:

”… låt mig veta om du är intresserad av att skriva en 2-volyms, 350 sidor per volym, line-by-line-kritik att Mankiw är redskap för en borgerlig/medelklass-ideologi [är han partisk och objektiv, apropå att vara objektiv eller inte?]

Detta [länk till ‘The reproduction of ideology’ eller Reproduktionen av ideologi’ samt ‘A turning point in the History of Economic Thought‘ eller ‘En vändpunkt vad gäller ekonomiskt tänkesätt’] är det närmaste jag kunde hitta!”

Men nyligen tog kritiken konkret form i en regelrätt utmarsch från hans grundläggande kurs i ekonomi, även om kritiken funnits tidigare.

Se bloggpostning på bloggen anti-Mankiw i ”Mankiws ensidighet är avslöjad” i min översättning från engelskan:

”Nyligen så vaknade Greg Mankiw extra tidigt för att vara med på en intervju i Fox News morgonshow Fox and Friends och efter den postade han denna intervju på sin blogg.

Intervjun fokuserade på den promenad ur ur hans klassrum som ägde rum under föreläsningen ‘Ekonomins principer’ i den grundläggande kursen i ekonomi.

Båda showens värdar och Mankiw ifrågasatte påståendena att kursen var vinklad, genom att antyda att kursen var ’mainstream’, inte ’alltför kontroversiell’ och liknar de principer i kurser i ekonomi som lärs ut i de flesta collegekurser i hela nationen.

”Men det är just dessa påståenden som gör Mankiws kurs och kursböcker vinklade: nämligen vägran att kliva ut ur det som är mainstream och titta kritiskt på det som lärs ut.”

Vad bra sagt!

”[Men] De som hävdar att Mankiws angreppssätt är partiskt påstår INTE BARA att det som sägs är för konservativt och att det behöver bli mer fördomsfritt.

Problemet med Mankiws angreppssätt ligger i begränsningarna i de teoriers antaganden som diskuteras, i metodfrågor och i misslyckandet att kännas vid att det finns alternativa angreppssätt på nyklassisk ekonomi [och presentera dessa].

Att vägra göra så är en vägran att utrusta sina studenter med en utbildning som de förväntar sig och förtjänar.

Avsikten med en vidsynt/fördomsfri utbildning är att exponera studenterna för en mångfald av idéer och tänkesätt och att döma av intervjun så verkar det som om Fow News-ankaret och Greg Mankiw håller med [om detta].”

Så så långt är allt gott och väl…

”Men Mankiws förmenta hängivenhet för fördomsfri utbildning motsägs av de angreppssätt han använder när det handlar om att lära ut ekonomi.

Genom att exklusivt lära ut ett mainstreamt angreppssätt vad gäller ekonomi så misslyckas han med att förse sina studenter med en vittomfattande och kritisk redovisning av ekonomi svikande studenterna i en utbildning som de lovades när de klev in i akademins värld.

Det handlar inte bara om att han misslyckas med att utrusta sina studenter med den vidsynta utbildning de blev lovade, utan genom att göra så [som han gör] så misslyckas han med det bredare projektet, vilket är att utveckla ekonomiskt tänkesätt.

Genom ekonomins tänkesätts historia så har de flesta framstegen vad gäller teori kommit från människor som dragit slutsatser från en mängd idéer – inte enbart genom att stanna inom den mainstreama infattningen/ramen.

Genom att begränsa den ideologiska spännvidden i sin kurs så begränsar han de potentiella framstegen inom hans fält.”

Lars Pålsson Syll citerar en Robin Wells kommentar på protesterna mot grundläggande kurs i ekonomi på Harvard med Greg Mankiw ”Vi är Greg Mankiw… Eller inte?”

Wells (Paul Krugmans fru?) skriver:

”Är Mankiw helt enkelt måltavla för flummig ungdom vars uppsåt mer är att göra ett uttalande än att engagera sig i genomtänkt undersökning?

Eller har Mankiw – och en stor del av hans profession – fått en välbehövlig kontroll av verkligheten [verklighetscheck] om behovet att om/återorientera sättet vi lär ut ekonomi?

[D]et jag vill säga med detta är: någonting håller på att ändra sig därute och vi ignorerar det, vilket äventyrar oss [och vår profession och trovärdigheten i det vi gör och lär ut?].

Det skulle kunna vara väldigt enkelt att slå bort studenter[na]s utmarsch som en övning i intellektuell lathet och publikfrieri. (Trots allt kan inte Keynesianska modeller läras ut förrän under andra terminen av Harvards grundläggande kurs i ekonomi).

Men lyhörda lärare/handledare vet att ibland så är en dum fråga mer än en dum fråga. Och en verkligt lyhörd handledare lyssnar på en sådan till synes dum fråga och vänder den till en insiktsfull fråga, som studenten skulle ha kunnat ställt.

Nu så ser den allmänna publiken (allmänheten) på den ekonomiska professionen med stora mått av misstro och i några fall med obetingat förakt.”

Inte utan anledning! med ALL rätt!

Studenter kliver in på den värsta jobbmarknaden på gott och väl en generation, utan många utsikter till förbättring.

Många av dem har sett sina föräldrars liv vändas upp och ner av finansiella svårigheter. De går till mötes utsikten att bli den första generationen i amerikansk historia med lägre levnadsstandard än sina föräldrar.

Ojämlikhet i inkomst har nått nivåer som vi inte sett sen den gyllene tidsåldern. Det finns över 4 miljoner som är långtidsarbetslösa.”

Ja, undra på om man reagerar! Revolten skulle kunna vara ÄNNU större? Kanske den blir det också? Bäva månde makten överallt i världen? Men då kan man ju tysta protestanterna istället?

“I denna omgivning så riskerar de handledare/lärare som föreläser om överlägsenheten hos fria marknader, utan att kännas vid/erkänna det dysfunktionella i den vidare ekonomin, att framstå som att inte ha kontakt med och förvärra antipatin mot ekonomi.

Men hur gör en handledare detta i en introduktionskurs?

Jag tror att det till övervägande del handlar om att skifta vårt perspektiv och släppa vissheten/säkerheten, som var del av VÅR ekonomiska träning [en gång], och medge de smärtsamma ekonomiska osäkerheter som många amerikaner nu omfattas av/lever i.”

Pålsson Syll kommenterar detta med:

”Dåliga teorier som understödjer ännu värre politik är i trängande behov av hälsosamma motgift – så, trots allt, det verkar finnas en förbindelse mellan Occupy Wall Street och Occupy Ec10…”

I först länkade artikel kan man fortsatt läsa:

”För att överhuvudtaget kunna göra en rättvis jämförelse om vem som är bäst finansminister måste man ta hänsyn till de grundläggande förutsättningarna. En sådan förutsättning är något som gör Sverige unikt i Europa.

Under Borgs tid som finansminister har vi sålt ut statliga bolag för cirka 25 miljarder i snitt per år sedan alliansen kom till makten[1] och Borg vill fortsätta göra det även under denna mandatperiod[2].

För att få en uppfattning om hur mycket 25 miljarder är så är det dubbelt så mycket som det 2011 lades på kultur, medier och fritid.

Eller det skulle kunna räcka till att fördubbla allt studiestöd, från gymnasieelevernas studiebidrag till högskole- och universitetsstudenternas bidragsdel[3].

Det motsvarar mer än hälften av det vi lägger på försvaret varje år. Med andra ord är 25 miljarder ingen struntsumma.

Viktigt att komma ihåg är att detta handlar om engångsinkomster. Med hjälp av detta extra tillskott har det inte varit några större problem att finansiera skattereformerna.

Man skulle kunna tro att regeringen på sikt skulle kunna tjäna på att sälja ut de statliga bolagen, d.v.s. att de kostar staten pengar.

Men i själva verket har de tvärtom varit en relativt stor inkomstkälla för staten[4], som vi nu går miste om. Förutom de årliga miljardbeloppen vi fick som tillskott i statens kassakista, har vi också förlorat vår demokratiska möjlighet att förändra och påverka de statliga bolagen när de säljs ut till privata aktörer.

Vår insyn in i hur välfärden sköts går från att vara helt öppen för insyn till nästintill totalt stängd. Vår historiska och rätt så världsunika offentlighetsprincip omintetgörs.

Är det sådant som gör en till Europas bästa finansminister?/…/

… den stora del av befolkningen som befinner sig längst ner i samhället har fått det tuffare och situationen kommer bli värre när de tillfälliga plåstren för vår blödande ekonomi inte längre håller tätt.

Liberaler som näst intill ser sin liberala ideologi som en religion brukar hävda att om det övre skiktet i samhället får det bättre så sipprar det ner på dem som har det sämre.

Däremot finns det inte många praktiska bevis på att det verkligen är så det fungerar, särskilt inte i dagens Sverige.

Vad som däremot finns är ett starkt samband mellan att när de som redan har det sämst ställt får det sämre och så sprids fattigdomen uppåt i samhällsskikten likt mögel i ett fuktskadat hus.

Blir de fattiga fattigare så konsumerar de mindre.

Då går företagen sämre och folk sägs upp, och det konsumeras än mindre, och vi dras in i en negativ spiral som drabbar till och med det ekonomiska toppskiktet negativt.”

Var det Paul Krugman som skrev på sin blogg att trots att företagen går bra så investerar de inte? Jo, se ”Krugman om tillståndet i USA: företag som sitter på en massa tillgångar expanderar eller anställer inte. Varför? Varför har vi problem?

Först länkade artikel fortsätter:

”Häromdagen visades ett reportage från USA där en man som tidigare tjänade 1000 dollar om dagen nu efter den amerikanska krisen levde på 1000 dollar i månaden och var beroende av hjälp från sociala myndigheter och ideella föreningar.

Jag räknar inte med att alla läsare håller med mig, men tiden får utvisa vem som har rätt./…/

(Kan för övrigt tillägga att Newsmill inte ville publicera denna artikel, men jag lovar att vara Sourze trogen hädanefter).”

Lars Pålsson Syll skriver att det är tack vare han och alla oss som röstade nej till EMU, till skillnad från Borg som…

”… med näbbar och klor ville ha in oss i EMU vid folkomröstningen 2003./…/

Vi var klokare än vår finansminister. Tack vare vår riktiga analys av de grundläggande och svåröverkomliga problemen med euron slapp Sverige undan detta ekonomisänke.

Hade svenska folket lyssnat på Borg år 2003 hade Borg år 2011 inte fått någon utmärkelse för välskött ekonomi.”

Se bloggen ”imagining history” och kategorin ”anti-Mankiw.” Här verkar det väl inte vara riktigt ”objektiv” undervisning som bedrivs?

Annonser

§ 2 svar till Det ”mainstreama” och mer om politik som religiös tro…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Det ”mainstreama” och mer om politik som religiös tro…reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: