Kanadensisk studie rörande privat vinstdriven kontra privat icke vinstdriven sjukvård…

3 november, 2011 § 10 kommentarer

I ”En systematisk utvärdering och metaanalys av studier som jämför dödlighet i privat vinstdriven och icke privat vinstdriven sjukvård” kan man läsa i min snabba översättning från engelskan:

”Bakgrund: Kanadensarna är engagerade i en intensiv debatt rörande de relativa förtjänsterna hos privata vinstdrivna kontra privata icke vinstdrivna sjukvårdsleverantörer.

För att informera/upplysa deltagarna i denna debatt så genomförde vi en systematisk utvärdering och metaanalys på studier som jämför dödligheten i privata vinstdrivna sjukhus och privata icke vinstdrivna sjukhus.

Metod: vi hittade studier genom en elektronisk sökning i 11 bibliografiska databaser, våra egna filer, konsultation med experter, referenslistor, PubMed och SciSearch. Vi täckte över studieresultaten innan vi fastställde studiens lämplighet. Våra kvalificerinsgkriterier inkluderade empiriska studier eller slumpmässigt utvalda försök som jämförde privata vinstdrivande och privata icke vinstdrivande sjukhus.

Vi uteslöt studier som utvärderade dödlighetstal i sjukhus med en särskild vinststatus som senare omvandlades till en annan vinsstatus.  

För varje studie beräknade vi en relativ risk för dödlighet i privata vinstdrivna sjukhus i relation till privata icke vinstdrivna sjukhus och förde samman studierna av vuxenpopulation som inkluderade jämkning för eventuella confoundingfaktorer ([sammanblandande faktorer] som te.x. utbildningsstatus, allvar i sjukdom) genom att använda en slumpmässig effektmodell.

Resultat: femton observationsstudier, innefattande mer än 26 000 sjukhus och 38 miljoner patienter, uppfyllde kvalifikationskriterierna. I studierna av vuxenpopulationerna, med justering för eventuella sammanblandande faktorer, så var privata vinstdrivande sjukhus förbundna med en ökad risk för död /…/ Perinatalstudien [före, under och efter födsel vård] med justering för eventuella sammanblandande faktorer visa också på en ökad risk för död i privata vinstdrivna sjukhus.

Tolkning: vår metaanalys föreslår att privat vinstdrivet ägarskap resulterar i högre risk för död för patienter.”

 Bakgrunden till denna studie är att kanadensiska sjukvårdspolitiker överväger att expandera privat vinstdriven sjukvård, innefattande privata vinstdrivna sjukhus.

Största delen av debatten har fokuserat på om privata vinstdrivna sjukvårdsmöjligheter kan rymma större kostnadseffektivitet, om skillnad i tillgång till sjukvårdsservice kan undvikas (t.ex. tvåskiktad medicin; att patienter behandlas olika, har olika förtur osv beroende på klass och status?) och undvika att låta utländska investerare påverka kanadensisk sjukvårdspolitik genom NAFTA.

Det man missat i denna debatt är att överväga eventuella hälsoutfall av den föreslagna expansionen av privata vinstdrivna tjänster anser det team som genomfört länkad studie.

Sjukvård kan delas in i två grundläggande och tydliga komponenter skriver de: finansiering (dvs vem som betalar för sjukvården) och levererande (dvs. vem som äger och administrerar institutionen eller servicen som tillhandahåller vård).

Både finansiering och leverans kan vara offentlig eller privat.

Offentlig finansiering betyder att den är betald av regeringen, offentlig leverans betyder att regeringen äger och administrerar sjukvårdsmedel.

Vad kostar eventuella kontrollsystem för all privatiserad verksamhet?

Se tidigare inlägg: Om den sociala välfärdsstaten, bortom ideologi: är högre skatter och starka ’trygghetsnät’ icke förenliga med en blomstrande marknadsekonomi? Nej, von Hayek hade fel. I starka och livfulla demokratier så är generösa välfärdssystem inte vägen till fattigdom, utan snarare till rättvisa, ekonomisk jämställdhet och internationell konkurrenskraft…

”Tankar litet allmänt runt privatiseringar och nu i synnerhet om privatiseringen av Bollnäs sjukhus, samt vidare om den fattigaste tredjedelen i USA…”

Och ”Gapet växer mellan rik och fattig.” Ja, även medelklassen pressas hårt i nymoderaternas Sverige.

Har (m) drabbats av hybris? Eller storhetsvansinne?

Annonser

§ 10 svar till Kanadensisk studie rörande privat vinstdriven kontra privat icke vinstdriven sjukvård…

 • k skriver:

  Friskbonus i Danmark minskar sjukfrånvaron, men går folk till jobbet och smittar andra? Hur är detta i sjukvården t.ex.? http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2011113 Resulterar i sjuknärvaro?

  Sjuknärvaro ökar risk för dålig hälsa på lång sikt http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=81727&l=sv&newsdep=130

  Se också här: http://www.ammuppsala.se/default.asp?headId=5&pageId=223&subMenuOne=114 ”Konsekvenser av sjuknärvaro för arbetsplatsen
  Infektioner, som t.ex. förkylningar, smittar. Den sjuknärvarande kan smitta sina arbetskamrater men också elever, vårdtagare eller kunder.

  En annan möjlig konsekvens är att man utför sitt jobb på ett sämre sätt, resultatet av arbetet blir sämre och produktiviteten minskar.”

  • k skriver:

   Se artikeln ”Skandalen gjorde vården brännhet”:

   Förre Moderatledaren Ulf Adelsohn satt i styrelsen Frösunda, ett annat privat vårdbolag, och gjorde sig en hacka när det såldes 2007. Han vill inte uppge hur mycket han tjänade, men säger:

   – Tyvärr inträffar elände i både det privata och det kommunala.

   Men han höjer tonen rejält när det kommer till Caremas skatteplanering.

   – Det är åt helvete! Så förbannat dumt, så enfaldigt, så snålt och så ovärdigt. Man måste hitta nya regler för att stoppa det.

   Kommer du själv att ta in på ett privat eller kommunalt boende när det blir dags?

   – (Skratt) Jag har varit gift med hustrun i 30 år och hon är lite yngre än jag. Och jag hoppas att jag får vara kvar hemma. Men sen skulle jag vilja bo på ett privat boende i Stockholm, Danviken, samma som min mamma tillbringade de sista två åren i sitt liv. Där skulle jag vilja vara.”

   ”Nya skandalen kan tvinga bort Carema från Falun”:

   ”Dagens Nyheter skriver i dag söndag om ännu en allvarlig händelse på ett av Caremas äldreboenden.

   I april i år ska en dement man ha lämnats att dö framför tv:n i tv-rummet eftersom ansvariga på hemmet Korsnäsgården – enligt anmälaren – inte ansåg sig ha råd att kalla in extrapersonal som kunde vara med mannen under hans sista stund.”

   I DN-artikeln kan man läsa:

   ”En allvarlig incident vid Korsnäsgården i april i år granskas just nu av kommunpolitiker. En elev vid kommunens undersköterskeutbildning som praktiserade där avslöjade för en kommunpolitiker som är kontaktpolitiker inom just äldreomsorgen att ledningen av besparingsskäl vägrat att ta in extrapersonal för att vaka över en döende dement man med svåra smärtor och dödsångest.

   I stället rullades han in i dagrummet och sattes framför tv:n. Senare på natten dog den äldre mannen.

   – Så får det inte gå till. En människa ska inte behöva dö ensam och ha tv:n som sista sällskap. Det måste sättas in extrapersonal, säger eleven.

   – Att dödsfallet kom hastigt och oväntat som ledningen påstår stämmer inte. Man pumpade i honom stora doser morfin och det gör man inte om personen inte är döende, säger eleven.

   Reaktionen från ledningen på Korsnäsgården var att anklaga praktikanten för att ha brutit mot tystnadsplikten.

   – Jag krävde att de skulle anmäla mig om jag gjort något fel. Jag tror att de ville skrämma mig för att tysta ner händelsen, säger den före detta eleven.

   Enligt eleven reagerade även de övriga boende på avdelningen mycket starkt på hur den döende mannen behandlades.

   – Det var rena upproret där man krävde att något måste göras för att hjälpa mannen, säger eleven.

   Anklagelserna om att ha brutit mot tystnadsplikten gjorde att eleven inte orkade fullfölja en anmälan till patientombudsmannen i Falun. I avtalet mellan Falu kommun och Carema Care är de anställda i det privata vårdbolaget garanterade meddelarfrihet på samma sätt som anställda i offentlig verksamhet.

   Helene Sundgren, verksamhetschef vid Korsnäsgårdens äldre­boende, vill inte kommentera händelsen.”

 • k skriver:

  ”En vårdcentral som inte drivs i vinstsyfte, där patienterna och personalen tillsammans bestämmer över verksamheten. Det är målet för landets första socialistiska vårdcentral som föreningen Socialistiska läkare hoppas kunna starta i Stockholm./…/
  Vi har haft en diskussion om det i Socialistiska läkare och vi är inte heller helt eniga om att det här är den bästa metoden. Det här kanske heller inte gäller för hela Sverige utan är en lösning för Stockholm, där avdemokratiseringen av vården har gått som längst.
  Ett annat dilemma är vårdvalssystemet i Stockholm, där vårdcentraler får betalt per besök och där snabba och enkla besök lönar sig bättre, eftersom centralerna inte får mer betalt för mer krävande besök. Dessutom belönar inte systemet förebyggande vårdarbete. Theo Bodin är mycket kritisk till vårdval Stockholm.
  – I längden tror jag att det kommer att leda till mer sjukdom.
  Vårdvalssystemet är också något som försvårar för dem som vill bedriva en annan typ av vård.
  – Vi vill ju att människor ska vara friska och inte besöka oss!
  Trots det är han optimistisk.
  – Jag tror det kommer att gå bra och jag tror vi kommer att hitta nya vägar.
  Socialistiskt forum i Stockholm i mitten av november kommer att vara startskottet för projektet. Theo Bodin hoppas att många kommer att engagera sig, även på längre sikt.
  – En vårdcentral är ett långsiktigt projekt, man följer sina patienter under hela livet och det ska kännas tryggt att gå dit.” Ja, risken är vi får en vård för de ”finare” och en för ”underklassen”. http://www.flamman.se/socialistisk-vardcentral-kan-snart-bli-verklighet

  Mer om (m)s hybris: http://www.metro.se/kolumner/moderaterna-ar-ett-foretag/EVHkjE!yHgGFBtcWX2M/ Greider säger: Jag gladde mig mycket åt att förra veckans stora nyhet blev moderaternas historieskrivning. Det blev inte bara en nyhet utan något som folk överallt skrattade åt och skämtade om – moderaterna var först på månen, det vet ni väl, och det var moderaterna som befriade Nelson Mandela och införde kvinnlig rösträtt i det här landet. Men massor av folk blev också förbannade. Det var som om en gräns passerats.

  Moderaterna är ett företag, med en VD och styrelseordförande (Borg och Reinfeldt) som för ett antal år sedan skaffade sig en ny affärsidé. Den gick ut på att kalla sig de nya moderaterna och ge intryck av att flytta in i mitten av svensk politik. Att de nya moderaterna i regeringsställning sedan sänkte skatterna lika mycket som de gamla, och mot­arbetade fackföreningarna, glömdes på något sätt bort.

  Hela affärsidén har gått ut på att få Borg och Reinfeldt att framstå som närapå ett slags icke-politiker. Ofta har medierna gått på det när de utfrågas om finanskris, eurokris eller massarbetslöshet som om de vore något slags oberoende experter, höjda över de dramer som de i allra högsta grad är delaktiga i. Ja, till och med när Reinfeldt tillfrågas om sin utrikesminister kommenterar han Bildts förflutna i oljebranschen som om denne vore en frilans­ande företagare i omvärldsanalys. Men Reinfeldt är ju regeringschef och ansvarig för sin minister!

  På moderatstämman gick till slut Reinfeldt ut och pro­­klamerade att han ledde ‘allmänintressets’ parti, allt­­så en rörelse som på något mystiskt vis är höjt över samhällets och politikens konflikter. Jag tror att den mo­de­rata ledningen har fått känslan av att den faktiskt kan säga vad som helst och komma undan med det, ungefär som i ett reklaminslag för någonvara./…/
  Skyldiga till det är tyvärr inte bara moderaterna, utanlika mycket det socialdemokratiska partiet. Det har i årtionden utarmats på idépolitisk hetta och på analys av vad för slags samhälle vi i slutändan faktiskt lever i: ett kapitalistiskt klassamhälle.

  Så länge arbetarrörelsenvågade tala om sådant var historien på ett annat sätt närvarande i svensk politik. Sen slutade man tala om det. Och politiken blev PR-verksamhet. Men samhället är fullt av konflikter. När vi ser dem börjar vi tänka ”

 • k skriver:

  Även politikerna blir hjärntvättade av (borgerliga) intresse- och lobbygrupper:
  ”… när inte medborgarna längre har några ingångar, vem är det då som har det?

  I sitt debattinlägg ger Dahl och Hallin en hint: medan väljarna är på väg att bara bli några siffror i en opinionsundersökning, så seglar de ”välorganiserade intressena” in och tar medborgarnas plats. Inte nog med det: de välorganiserade organisationerna/företagen formulerar också en lång rad olika problem, som de inte helt oväntat själva har en lösning på.

  Nyligen fick den före detta försvarssekreteraren Liam Fox kicken av Storbritanniens premiärminister David Cameron. http://www.guardian.co.uk/politics/2011/oct/15/liam-fox-atlantic-bridge

  Det visade sig att Fox hade varit för djupt insyltad i Atlantic Bridge http://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic_Bridge , en neokonservativ tankesmedja som bestod av ett nätverk av engelska och amerikanska politiker, industrimän med intressen i bland annat kemi, energi och i det militära klustret och med kopplingar till den entusiastiska Teaparty-rörelsen.

  Karriär.

  Politisk maktutövning.

  Thinktanks som boostar företagens intressen.

  Ja, hejdå gräsrot.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/monicagunne/article13879024.ab

 • k skriver:

  Eva Franchell i ”Inte ens en egen säng”:

  ”Skandalerna i äldrevården rullar vidare. Dagens Nyheters nya Stockholmsbilaga har i en serie artiklar avslöjat missförhållandena i storstadskommunerna. Tidigare har vi läst om Koppargården i Vällingby som redovisade ovanligt höga dödstal. Nu har turen kommit till Tallbohovs äldreboende i Järfälla norr om Stockholm, ett hem för 92 pensionärer som precis som Koppargården drivs av vårdbolaget Carema.

  Rapporterna från Tallbohov avslöjar brister på allt som kostar pengar, tvål, handsprit, toalettpapper samt medicinsk utrustning. I ett fall gick det uppenbarligen så långt att en patient inte ens hade en egen säng.

  Personalen har larmat om och om igen och när den till slut vände sig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, då tog det hus i helvete på Carema. Det som hände på Tallbohov skulle stanna där.

  Missförhållandena verkar ändå ha nått den moderata kommunledningen i Järfälla som nu sagt upp avtalet med Carema.

  Problemet är bara att Carema driver över 80 äldreboenden runt om i Sverige. Har de samma hårda krav på nyckeltal som ska följas oavsett vad patienterna behöver?”

  http://blogg.aftonbladet.se/ledarbloggen/2011/11/inte-ens-en-egen-sang

 • k skriver:

  Folkhälsominister Maria Larsson säger: ”Visa civilkurage även om du förlorar jobbet.”

  http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/11/maria-larsson-visa-civilkurage-aven-om.html

  ”I offentlig vård gäller meddelarskyddet – personal får berätta om missförhållanden. I privat vård kan det i stor utsträckning klassas som företagshemligheter, och omfattas inte av meddelarskyddet.

  Folkhälsominister Maria Larsson och Kristdemokraterna har en lösning på alla problem, även på de problem de själva har skapat – civilkurage./…/

  De som har gjort som Maria Larsson vill har fått kicken. Men med en mångfald av aktörer på marknaden kan de söka sig till nya misskötsamma arbetsgivare – och får sparken även där. Hurra för marknaden!”

 • k skriver:

  Mer om kritik mot vårdvalssystemet:

  ”– Vi känner att vården inte är demokratisk längre. I många år har vi valt politiker som i stället för att ta ansvar har sålt ut den. Det här är ett unikt projekt och jag tror att det kan bli verklighet någon gång under 2013, säger Theo Bodin, ordförande i Socialistiska Läkare.

  I dag får vårdcentralerna samma patientersättning oavsett om besöket gäller snuva eller cancer. Theo Bodin säger att vinstintresset hos de privata vårdentrepenörerna leder till att korta besök prioriteras eftersom de är mer lönsamma. Det är ett system som inte jobbar långsiktigt utan snarare tjänar på att folk är sjuka. En vårdcentral, utan vinstkrav, kan i stället satsa på långsiktighet och ett eventuellt överskott kan användas för mer riktade folkhälsokampanjer, som exempelvis rökavvänjning.

  – Rent medicinskt skulle det inte bli så stor skillnad. Men jag tror att du kan förvänta dig en bättre vård. Vad vi vill göra är att satsa på förebyggande vård så att folk håller sig friska, säger han.

  Sedan alliansen 2008 införde Vårdval Stockholm kan patienter i länet själva välja vilken vårdcentral de vill besöka och de offentliga medlen följer med. Men med det nya systemet följde också en ökad skillnad i kvalitet mellan välbärgade områden och de mindre bemedlade förorterna./…/

  … responsen är inte bara positiv från potentiella patienter. Även de borgerliga politikerna på landstinget är glada över initiativet. Gustaf Stenlund, moderata sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldts pressekreterare, ser initiativet som en seger för ‘det fria vårdvalet’. Han tror inte heller att vårdcentralen kommer ha några problem att bli erkänd som ett legitimt vårdval.

  – Om några socialistiska läkare vill vara med och göra vården bättre ser vi positivt på det. Speciellt roligt med de socialistiska läkarna är att det inte varit möjligt utan det fria vårdvalet.

  Theo Bodin är inte förvånad över reaktionen.

  – Att borgarna är glada över att vi startat det här är förväntat, men det kommer nog visa sig att det här är början på slutet på Vårdval Stockholm. Jag tror att det här projektet kan blottlägga de vanvettiga bristerna i systemet.

  I stället har den vassaste kritiken kommit både inifrån den egna föreningen och från övriga vänstern.

  Kritiken har bland annat handlat just om att man spelar enligt borgarnas regler.

  Han är själv starkt kritisk till vårdvalssystemet som han menar är både orättvist och dåligt, men tycker samtidigt att man inte enbart kan nöja sig med att kritisera.

  – Vi tycker att man kan göra både och. Vårdvalet kommer inte försvinna av sig själv och jag tror att det är viktigt att ha en kritik mot vårdvalssystemet. Men att starta en socialistisk vårdcentral skulle också kunna visa på hur hela vården skulle kunna se ut.”

  Och vinster som går till Jersey medan räkningen går till skattebetalarna:

  Anders Borg är rasande, precis som han brukar vara när kapitalister uppför sig som kapitalister förväntas göra. Maximerar vinsten och minimerar skatten. Borg försäkrar att arbetet med nya regler som ska sätta stopp för riskbolagens skatteflykt går för högtryck på departementet.

  – Det är mycket bråttom, sa han häromdagen till Svenska Dagbladet.

  På regeringssvenska betyder det i bästa fall ett stopp för dagens fiffel om ett år.

  Men det finns faktiskt en sak Borg borde kunna göra snabbare än så, med två telefonsamtal. Börja med att förklara för Göran Hägglund att det inte blir en krona till för att höja apotekens vinster så länge dessa skickas till Jersey. Sedan är det kanske säkrast att också beordra vaktchefen i Rosenbad att köra i väg riskbolagens lobbyister så snart de sätter foten i Socialdepartementets entré.

  Det stoppar kanske inte fusket, men det vore i alla fall ett försiktigt uttryck för handlingskraft.”

 • k skriver:

  Är det personalens brist på civilkurage att anmäla som är anledning till vanvård?

  ”Äldreminister Maria Larsson lägger ansvaret på vårdpersonalen. Efter avslöjandena om vanvård på Caremas äldreboenden väljer hon att skylla på de anställda.

  – De måste visa civilkurage, säger hon uppfordrande i morgonsoffan./…/

  Maria Larsson försvarar bolagen som bidragit till ‘en mångfald av vårdgivare med möjlighet till öppenhet’.

  I Kristdemokraternas värld är det inte riskkapitalet som vill spara på de gamla. Det är personalen som är så feg att den ­inte vågar skvallra. Maria Larsson vill inte ens införa den meddelarfrihet som skulle underlätta för privatanställda att berätta om vanvård utan att avslöjas.

  I stället uppmanar hon till – civilkurage.

  Kristdemokraterna pratar ­ofta om just vikten av civilkurage. Länge krävde partiet en lag som skulle tvinga medborgarna att visa extra mycket mod. En utredning blev klar i våras, men rättschefen Olle Abrahamsson avrådde från en lag.

  – Det går inte att tvinga människor att bli goda, menade han.

  Men Kristdemokraterna framhärdar. De vill tvinga fram den där godheten.

  I ‘Aktuellt’ står partiets representant i justitieutskottet, Caroline Szyber, och pläderar för att människor ska tvingas att ingripa i slagsmål, knivattacker och våldtäkter.

  – Vi måste betvinga likgiltigheten, säger hon, och menar att de som inte ingriper ska kunna dömas till två års fängelse.

  Caroline Szyber hänvisar till att vi ser allt fler exempel på våldsamma situationer i samhället. Så kan det vara /…/

  Där klyftorna ökar mellan de som har och de som aldrig kommer att få något.

  Men det är då Kristdemokraterna väljer att lägga ansvaret på den enskilda människan. Vanvård och knivöverfall blir privatsaker och ingenting samhället behöver ta ansvar för.”

  Vad kostar all kontroll av all privatiserad verksamhet?

 • […] tidigare inlägg “Kanadensisk studie rörande privat vinstdriven kontra privat icke vinstdriven sjukvård&#823…  Rate this:Share this:TwitterE-postSkriv utFacebookGillaGillaBe the first to like […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Kanadensisk studie rörande privat vinstdriven kontra privat icke vinstdriven sjukvård…reflektioner och speglingar II....

Meta

%d bloggare gillar detta: