Om det nu hegemoniska synsättet som vill få mig att instämma i att människan är egoistisk och att var och en är sig själv närmast, samt om en höger som är starkt intresserad av att vi fokuserar på oss själva som individer kanske enbart…

18 september, 2010 § 2 kommentarer

[Uppdaterad på kvällen samt 19 september, se slutet av postningen].

Först en video med Chomsky om ekonomi.

Borgerlighetens kärnväljare ser ut som Micael Bindefeld och Amelia Adamo, som visst öppet uttalat sig för alliansen (klicka på bilderna för att göra dem större och lättare läsbara)…

[Tillägg 19 september: Nej, det är inte bara personer som röstar höger som klär upp sig som Bindefeld och Adamo på bilden i artikeln. Jag visste inte att Adamo uttalat sig för alliansen, fast jag är kanske inte så förvånad? Adamos (f.d.?) man Thorbjörn Larsson är visst chefredaktör för DN? Nej, sitter nu bara i dess styrelse? Ja, det där med media och mediemakt].
Nina Bondeson, författaren till debattartikeln ovan, funderar över valrörelsen och begreppet hegemoni.

Om hegemoni står det i wikipedia:

”I modern betydelse används ordet som synonym till ‘ledarskap’ eller ‘ledande ställning’, ofta med underbetydelsen att hegemonin framför allt är intresserad av att bevara status quo (oförändrat tillstånd) och sin egen ledarställning.

Begreppet hegemoni syftar inte på total makt, utan individer och kollektiv i samhället kan genom att opponera sig mot den hegemoniska makten utöva motmakt. (Lalander/Johansson, 2007, sid 39) Exempel på sådana motrörelser är subkulturer som punkrörelsen eller rockabillykulturen.

Ordet används också som en benämning på ett samhällsteoretiskt begrepp myntat under 1920- och 1930-talen av den italienske kommunisten Antonio Gramsci.

Han menar att vårt kapitalistiska samhälle bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin ställning genom att de dominerade accepterar ordningen.

Ur de härskandes hegemoni kommer och överförs värderingar till de dominerade, som i sin tur tolkar och accepterar dessa värderingar som sunt förnuft.

Enligt Antonio Gramsci handlar hegemoni om dominansen över kulturen, snarare än över det ekonomiska och politiska inflytandet.

Makten råder även över attityder och förhållningssätt, och bestämmer på så sätt vilka normerna i samhället ska vara.

I Sverige under 1800- och 1900-talen uppstod en sorts kulturell hegemoni i bondesamhället. Exempel på förändringar var nya vett- och etikettregler. Hygienkraven ökade och det blev viktigare att passa tider. (Lalander/Johansson, 2007, sid 39).”

Bondeson skriver:

”I icketotalitära samhällen, som Sverige, är hegemonin den ’makt över människosyn- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av sin ekonomiska och politiska dominans’

[se t.ex. Barbara Ehrenreich om positivitetskulturen, se det tidigare inlägget ‘Ett offerklandrande synsätt som passar fint ihop med den rådande konservatismen de två senaste decennierna – mer om positivt tänkande…’].

De rådande samhällsförhållandena framställs och uppfattas som om de skapats av naturen själv [men inget är ödesbestämt. Det finns tusen alternativ].

De som äger hegemonin har makt att bestämma vad som skall kallas för ’sunt förnuft’. En bestämmer vad ord som ’demokrati’ och ’rättvisa’ betyder, och den bestämmer vad den ’trovärdiga’ politiken handlar om.

Konspirationsteorier! svarar de som äger hegemoni.”

Läs vidare i bilderna ovan, bland annat om det verkligen är självklart att lönsamhet att arbeta bara handlar om den egna plånboken.

Och om det nu rådande hegemoniska synsättet

”… som vill få mig att instämma i att människan är egoistisk och att var och en är sig själv närmast.

Att det är viktigt för högern att vi fokuserar på oss själva som individer att de satsat tre miljarder av våra gemensamma tillgångar på att göra arbetslösheten till ett personligt problem som var och en får ta med sin coach.

Gratis! (heter det då). Om man efter det inte får något jobb har man i alla fall fått en mycket grundlig genomgång av olika sätt att skylla sig själv på.

[se artikeln ‘Något är fel i systemet – Annica Bäsén utförsäkrades trots ett fast jobb.’

Se också Naomi Klein om Greenspan som girighetsmöjliggörare samt Klein om ett system byggt på kris och våld]/…/

Ordet hegemoni har verkligen varit ett omistligt redskap i denna politiskt näringslösa valrörelse.

Det har gjort begripligt den oroväckande bristen på engagerade politiska visioner och ställningstaganden.

Det har förklarat intresset förständiga väljarbarometrar och opinionsundersökningar och ytliga ’recensioner’ av partiledarnas framträdanden på den mediala catwalken: vem verkade lugnast, säkrast, aggressiv, trovärdig.

Det har helt enkelt hjälp mig att se hur effektiv den dolda makten i vårt icketotalitära Sverige, verkligen opererar.

Hur den manifesterar sig i stort och smått; i vår acceptans av ständiga nedskärningar, avregleringar och privatiseringar av det gemensamma, i mediernas ’catwalk-journalistik’, i moderaternas ’arbetarparti’, i synen på att allt och alla är varor som kan köpas, säljas och konsumeras.”

Ja

”… den 19 september står inte valet mellan myndige Reinfeldt, eller käcka Mona, valet ideologiskt, inte ett personval.

Politik skapas av partier och opinioner, inte av enskilda partiledare.

Valet står mellan egoism eller solidaritet, mellan ett samhälle där egennyttan regerar, ställt mot ett samhälle för alla, ett samhälle också för de svagaste grupperna.

Så för mig, som i min roll som förtroendevald i facket dagligen möter avigsidorna av Allianspolitiken, möter medlemmar som utförsäkras, sjuka som tvingas ställa sig i arbetslöshetskön, hela familjer som riskerar att få ställa sig i socialbidragskön är valet enkelt.

En röst på de Rödgröna den 19 september, är en röst för ett fortsatt solidariskt samhälle!”

Och Noam Chomsky lär ha sagt att

Propaganda är för en demokrati vad våld är för en diktatur.”

Och han har beskrivit propagandamodellens fem filter, vilka (inte minst?) handlar om media, där bland annat Amelia Adamo i högsta grad verkar.

”Filter 1: Ägarkoncentration och vinstmotiv Medierna drivs som industrier vars syfte år att skapa vinster till sina aktieägare. De kan därmed aldrig på allvar kritisera marknadens makt eller skada de som äger mest kapital – det är ju ägarna själva.

Filter 2: Annonsberoende Då de flesta medier är beroende av annonser kan idéer som på allvar hotar konsumtionssamhället ideal aldrig tillåtas att spridas via dessa medier. Då skulle annonserna försvinna och medierna gå under. Alltså anpassas innehållet efter annonsörerna. Om du vill se hur detta ser ut i praktiken så öppna annonstidningar som Amelia. Slitz eller Veckorevyn och fundera över deras val av ämnen.

Filter 3: Behovet av källor Eftersom nyheter är en handelsvara som måste framställas till så lågt pris som möjligt, är nyhetsjournalister beroende av samarbetsvilliga källor som snabbt kan förse dem med nyheter. Detta leder till att de hamnar i symbiotiska förhållanden med mäktiga institutioner, politiker och näringsliv. Den journalist som på allvar stöter sig med makthavarna riskerar att förstöra sina kontakter, vilket leder till att han eller hon får svårt att sköta sitt jobb.

Filter 4: ”Flak” ( Spärreld/Negativ påverkan) Journalister som rapporterar på ett sätt som retar ekonomiskt eller politiskt starka grupper i samhället kan råka ut för påfrestande och ibland karriärhämmande motattacker. Den som skriver negativt om kärnkraft i Sverige kan till exempel räkna med arge telefonsamtal från folk anställda inom kärnkraftslobbyn. Även om journalisten själv står ut med sådant, kan det förmå en osäker redaktör att dra ned på rapporteringen som utlöser kritik. Flak kan också innebära rena repressalier av obekväma journalister. Ordet ”flak” kommer från den oriktade spärreld som ett luftvärn ger ifrån sig för att skrämma bort fientligt flyg från vissa områden.

Filter 5: Antikommunism som kontrollmekanism/Okritisk tro på marknadsliberalismen. I USA kunde länge kommunistskräcken användas för att undertrycka även sådana idéer som inte hade något med kommunism att göra. Efter Sovjetunionens fall har detta i en viss mån ersatts av en blind tro på marknaden som den ultimata samhällsorganiserande kraften, vilket i sin tur styr valet av nyheter. I Sverige ser vi sedan många år samma fenomen i form av ekonomijournalister som är oförmögna att se de brister och risker som finns i dagens globala kapitalism, och vars artiklar därför blir partsinlagor för ett system som de flesta läsare nog är betydligt mer kritiska till.”

Ja, kan man bli utförsäkrad från A-kassan också?

Och varför är det okej med ”elit” inom en massa andra områden, men inte inom kulturen? Dvs. att kulturmänniskor också får yttra sig, utan att kallas snobbiga eller något liknande.

Förresten var är dessa debattörer? Är många av dem tysta, röstar inte, därför att somliga av dem får mer i plånboken (kortsiktigt)?

Se Maria-Pia Boëthius i ”Medelklassens helgade ändamål – därför är vi tysta inför ökade orättvisor.”


Göran Greider skriver i ledare idag ”Lyssna på de säkra väljarna – prata med grannen, käfta litet med de likgiltiga, visa att det ytterst inte finns någon ensamhet vid valurnan.”

Ja, hoppas vi blir av med Reinfeldt imorgon. Som Kildén&Åsman” skriver:

”Fredrik har levt i utanförskap, på generösa statliga partibidrag, och skulle må bra av att på måndag slå en signal till något bemanningsföretag. Finns det inte åtminstone ett sexmånadersvikariat?

Eller varför inte börja med en affärsidé?

Ett sätt att ‘växa som människa’ som han betonade i gårdagens avslutande partiledardebatt.”

Uppdatering på kvällen: och berätta för allt i världen inte vad som händer i samhället!

Se bloggpostningen om detta på AMERICAblog på engelska, samt svaret.

Se också sista kommentaren till svaret. Är den skoj, eller? Hur kan man skriva så? Hotande!

Så här är det publicerat:

”Anonymous said…
Hej Emelie,Onsdagen, den 15 september beskrev du ovan noggrant och detaljerat fallet med din mamma innan Försäkringskassan har fattat, motiverat och delgivit sitt officiella beslut. Du skrev: 

”Nu på torsdag 16 september skall Försäkringskassan fatta ett beslut.”

Idag är det 18 september. Du har konstigt nog ännu inte meddelat dina läsare här vilket blev Försäkringskassan verkliga officiella beslut. Jag anser att du är skyldig att göra detta efter dina häftiga utbrott och anklagelser i förväg med hänvisning till i verkligheten icke existerande beslut mot tjänstemän och speciellt politiker och partier (som är motståndare med utsikter att i ytterst nära förestående riksdagsval besegra partiet, i vilket du är aktivt medlem) endast en arbetsdag före viktig slutlig debatt i TV om riksdagsvalet, endast två arbetsdagar före själva riksdagsvalet .

Jag förväntar mig att du, efter den omfattande detaljerade beskrivningen, som du har gjort om din mammas fal, OMGÅENDE, FÖRE VALDAGEN, beskriver här det du i förväg angriper klart politiskt – Försäkringskassans kommande exakta officiella beslut från 16 september (som dessutom inte är slutligt, eftersom självklart det går att överklaga).

Med tack i förväg,

Ivan Ivanov,
Uppsala.

P.S. Meddelar du inte OMGÅENDE här Försäkringskassans exakta verkliga beslut från 16 september i fallet med din mamma, från vilket kommer att framgå om du har eller inte har reson i dina preliminära grova politiska anklagelser, lämnar du utrymme för dina läsare, att misstänka att du har använt fallet med din mamma för grov politisk tidsanpassad valpropaganda.”

Ja, det var det där med propaganda, se ovan. Se Helle Klein i ledare idag, Jinge om partisk press ett inlägg som verkligen handlar om propaganda, artikel om att Emilies blogg blev en världsnyhet. Se ”How a woman’s blog post is changing the Swedish elections”:

”Within a few hours, it started to travel around the Web, and within a day, it had already been shared over 20,000 times on Facebook.

By last night, only a day after Emilie wrote her post, the national evening news in Sweden had Emilie and her mother as their top story (see video upper left).

By the next morning, it was a front page story in the largest national paper, is now hitting the radio and the wire services, and is the subject of a Facebook page and a viral video poking fun at the Prime Minister.

The media then tried to ask the Prime Minister about the story, and he reportedly fled in order to avoid giving an answer.”


Uppdatering ännu senare: läs ”Om alliansens försvar av system istället för individer”, en allians som från att 2006 ha haft ett individperspektiv till att nu ha ett systemperspektiv. Och här finns en uppräkning av ännu fler s.k. ”enskilda fall”. Och detta har gett eko i Frankrike också.
Amerikanska kongressledamöter applåderar upprustad sjukvårdsreform:

Svenska borgerliga riksdagsledamöter applåderar kraftigt försämrad sjukförsäkring i Sverige:

Uppdatering 19 september: Reinfeldt vägrar diskutera, vill inte diskutera enskilda fall!? Men det har andra moderater inte dragit sig från att göra.

§ 2 svar till Om det nu hegemoniska synsättet som vill få mig att instämma i att människan är egoistisk och att var och en är sig själv närmast, samt om en höger som är starkt intresserad av att vi fokuserar på oss själva som individer kanske enbart…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Om det nu hegemoniska synsättet som vill få mig att instämma i att människan är egoistisk och att var och en är sig själv närmast, samt om en höger som är starkt intresserad av att vi fokuserar på oss själva som individer kanske enbart…reflektioner och speglingar II....

Meta

<span>%d</span> bloggare gillar detta: